Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 89  Lượt truy cập: 262217
Liên kết website
Liên kết
Tổ Giám Thị
QUI ĐỊNH CHẤM ĐIỂM HỌP CMHS CÁC KHỐI LỚP Năm học: 2017-2018

Ngày cập nhật: 24-09-2017 08:45 AM

Nhà trường xây dựng quy định chấm họp CMHS như sau:

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/