Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 49  Lượt truy cập: 261566
Liên kết website
Liên kết
Tổ Giám Thị
NHỮNG QUI ĐỊNH KHI HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH VI PHẠM NĂM HỌC 2017-2018

Ngày cập nhật: 25-09-2017 02:41 PM

GVCN thường xuyên nhắc nhở học sinh “Những qui định khi học sinh đến trường” trong các giờ sinh hoạt lớp, đồng thời căn cứ vào qui định để giáo dục, xử lý các vi phạm của học sinh.

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/