Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 8  Lượt truy cập: 262226
Liên kết website
Liên kết
Tổ Sinh Học
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CÁCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Ngày cập nhật: 07-12-2017 06:24 AM

Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 là: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục. Và “ Dạy học phải gắn liền với thực tế, giải quyết được các vấn đề, các yêu cầu của thực tế”. Có nhiều phương pháp để tăng tính tích cực của HS trong đó có phương pháp hướng dẫn học sinh tự học, sau đây xin giới thiệu một bài mẫu về kĩ thuật hướng dẫn học sinh tự học:

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  4 DE SINH THU NGHIEM-K17 (19-02-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/