Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 11  Lượt truy cập: 261511
Liên kết website
Liên kết
Tổ Văn Phòng
KHÁM SỨC KHỎE

Ngày cập nhật: 02-12-2014 09:14 AM

trường tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh 2 khối 10 và 12

xem tai đay

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH
KẾT QỦA KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH KHỐI 10 VÀ KHỐI 12
NĂM HỌC 2014 - 2015
 
TT Lớp mới Họ lót TEN Kết quả khám sức khỏe tổng cộng 
1 10A1 NGUYỄN LÊ NGỌC ANH sức khoẻ tốt 1
2 10A1 TRƯƠNG THỊ NGỌC BĂNG sức khoẻ tốt 2
3 10A1 VĂN NGỌC GIA BẢO sức khoẻ tốt 3
4 10A1 HOÀNG BẢO CHI sức khoẻ tốt 4
5 10A1 PHẠM TRƯỜNG CHI sức khoẻ tốt 5
6 10A1 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG sức khoẻ tốt 6
7 10A1 PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO sức khoẻ tốt 7
8 10A1 HỒ NGUYỄN HƯƠNG GIANG cận 4 độ - 4.5 độ 8
9 10A1 TRẦN ĐÔNG HẢI sức khoẻ tốt 9
10 10A1 LÊ THỊ HỒNG HẬU sức khoẻ tốt 10
11 10A1 NGUYỄN THỊ ĐÔNG HIẾU sức khoẻ tốt 11
12 10A1 TRƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN sức khoẻ tốt 12
13 10A1 DỤNG THỊ NGỌC HUYỀN sức khoẻ tốt, sâu răng 13
14 10A1 NGUYỄN DUY KIỆT cận 1.5 độ 14
15 10A1 ĐẶNG THỊ KIM cận 2.5 độ 15
16 10A1 LÊ THỊ MỸ LINH cận 2.25 độ 16
17 10A1 BÙI THỊ THU MAI sức khoẻ tốt 17
18 10A1 TRẦN PHƯƠNG NAM sức khoẻ tốt 18
19 10A1 TRẦN THỊ HUỲNH NGA sức khoẻ tốt 19
20 10A1 TRẦN NGỌC NGUYÊN sức khoẻ tốt 20
21 10A1 TRƯƠNG THỊ MỸ NHUNG cận 2 độ 21
22 10A1 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG sức khoẻ tốt 22
23 10A1 HUỲNH NGHĨA PHÁT sức khoẻ tốt 23
24 10A1 LÝ THU PHƯƠNG cận 1.25 độ - 1.5 độ 24
25 10A1 ĐÀO THANH THIỆN sức khoẻ tốt 25
26 10A1 NGUYỄN MINH THOẠI sức khoẻ tốt 26
27 10A1 NGUYỄN NGỌC THANH THU cận 5 độ - 6 độ 27
28 10A1 VÕ TÔN HỒNG THUẦN sức khoẻ tốt 28
29 10A1 NGUYỄN PHƯỚC THUẬN sức khoẻ tốt 29
30 10A1 TẠ HOÀI THƯƠNG sức khoẻ tốt 30
31 10A1 KIỀU DIỆU ANH TIÊN cận 0.75 độ 31
32 10A1 NGUYỄN BÌNH CẨM TIÊN cận 1 độ 32
33 10A1 NGUYỄN THANH TOÀN sức khoẻ tốt 33
34 10A1 NGUYỄN THẢO VI cận 1.25 độ 34
35 10A1 VÕ HUỲNH THÚY VY cận 5 độ 35
36 10A1 HUỲNH NGỌC HỒNG VY sức khoẻ tốt 36
1 10A2 NỀNH NGỌC ANH sức khoẻ tốt 37
2 10A2 NGUYỄN THÁI BÌNH sức khoẻ tốt 38
3 10A2 NGUYỄN HUỲNH XUÂN CHINH cận 2 độ 39
4 10A2 NGUYỄN NGỌC KIM CƯƠNG viêm họng 40
5 10A2 HUỲNH THỊ XUÂN DIỆU viêm họng 41
6 10A2 VÒNG MỸ DUNG viêm họng 42
7 10A2 VÕ LÊ QUỐC DŨNG cận 3.5 độ 43
8 10A2 VÕ NGUYÊN ANH DUY sức khoẻ tốt 44
9 10A2 NGÔ THỊ THU HÂN sức khoẻ tốt 45
10 10A2 NGUYỄN THỊ THU HIỀN sức khoẻ tốt 46
11 10A2 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG sức khoẻ tốt 47
12 10A2 TRƯƠNG THỊ MỸ HƯỜNG sức khoẻ tốt 48
13 10A2 LĂNG DIỄN HUY cận 1.25 độ  - 1.75 độ 49
14 10A2 NGUYỄN TRƯỜNG HUY viêm loét mạc mắt do dị ứng 50
15 10A2 LẦM KỲ KIỆT sức khoẻ tốt 51
16 10A2 NGÔ HOÀNG PHƯƠNG LAM sâu răng 52
17 10A2 NGUYỄN NGỌC ANH LINH cận 3.5 độ 53
18 10A2 ĐẶNG THANH LỘC sức khoẻ tốt 54
19 10A2 NGUYỄN TRẦN TUYẾT MY sức khoẻ tốt 55
20 10A2 HUỲNH THỊ Y MỸ sức khoẻ tốt 56
21 10A2 NGUYỄN KHÁNH NAM sức khoẻ tốt 57
22 10A2 NGUYỄN ĐỨC NHÂN sức khoẻ tốt 58
23 10A2 HUỲNH YẾN NHI sức khoẻ tốt 59
24 10A2 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ sức khoẻ tốt 60
25 10A2 LỤC THỊ KIỀU OANH viêm họng, sâu răng 61
26 10A2 PHÙI A PHÓN viêm họng 62
27 10A2 DỤNG LÂM LIÊN PHƯƠNG sức khoẻ tốt 63
28 10A2 HUỲNH THỊ NGỌC QUYÊN sức khoẻ tốt 64
29 10A2 HOÀNG NGUYỄN MINH TÂM viêm họng, sâu răng 65
30 10A2 DỤNG HUỲNH CHIẾN THẮNG sức khoẻ tốt 66
31 10A2 PHÙNG THÁI UYÊN THẢO cận 1.75 độ 67
32 10A2 LÊ NGỌC ANH THƯ sức khoẻ tốt 68
33 10A2 VŨ QUỐC THUẬN sức khoẻ tốt 69
34 10A2 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN sức khoẻ tốt 70
35 10A2 LÊ VŨ MỸ TIÊN sâu răng 71
36 10A2 LƯ HUỲNH NGỌC TRÂM sức khoẻ tốt 72
37 10A2 LÊ THỊ PHƯƠNG TRINH sức khoẻ tốt 73
38 10A2 TRƯƠNG TRỌNG sức khoẻ tốt 74
39 10A2 NGUYỄN NGỌC ANH TUYẾT cận 2.5 độ 75
1 10A3 CHI TIỂU BÌNH Sức khỏe tốt 76
2 10A3 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Viêm họng, sức khỏe tốt 77
3 10A3 GIANG THỊ XUÂN HỒNG Sức khỏe tốt 78
4 10A3 TSẰN XÌN BUI Sức khỏe tốt 79
5 10A3 ĐẶNG HOÀNG KIM ĐÔ Sức khỏe tốt 80
6 10A3 LỰU THỊ NGỌC HƯỞNG Sức khỏe tốt 81
7 10A3 TRẦN QUỐC HUY Sức khỏe tốt 82
8 10A3 NGUYỄN VĂN HUY Sức khỏe tốt 83
9 10A3 PHẠM HUY Sâu răng, sức khỏe tốt 84
10 10A3 LÊ PHẠM NHẬT HUY Sức khỏe tốt 85
11 10A3 KIM NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Sâu răng, sức khỏe tốt 86
12 10A3 LƯ THỊ NGỌC HUYỀN Cận thị, viêm họng, sức khỏe tốt 87
13 10A3 PHẠM HUỲNH VƯƠNG LINH Sâu răng, sức khỏe tốt 88
14 10A3 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Sức khỏe tốt 89
15 10A3 ĐẶNG XUÂN MỘNG Sức khỏe tốt 90
16 10A3 ĐẶNG NGỌC KIỀU MY Sức khỏe tốt 91
17 10A3 NGUYỄN ĐĂNG NAM Sức khỏe tốt 92
18 10A3 LÊ THỊ CẨM NGÂN Cận thị, sức khỏe tốt 93
19 10A3 HỒ THỊ HỒNG NHI Sức khỏe tốt 94
20 10A3 NGUYỄN TRUNG NHƠN Sức khỏe tốt 95
21 10A3 HUỲNH NGHĨA PHÚ Sâu răng, sức khỏe tốt 96
22 10A3 NGUYỄN VŨ MINH PHÚC Sức khỏe tốt 97
23 10A3 PHAN THỊ SƯƠNG Sức khỏe tốt 98
24 10A3 ĐỒNG THỊ MY THIÊN Sức khỏe tốt 99
25 10A3 PHAN TRƯỜNG THỌ Sức khỏe tốt 100
26 10A3 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Sức khỏe tốt 101
27 10A3 TRƯƠNG NỮ THÁI TIÊN Sức khỏe tốt 102
28 10A3 PHAN THỊ NGỌC TRÂM Sức khỏe tốt 103
29 10A3 LÊ NHẬT TRÍ Viêm họng, sức khỏe tốt 104
30 10A3 TRƯƠNG THỊ TÚ TRINH Sâu răng, viêm họng 105
31 10A3 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG Sâu răng, sức khỏe tốt 106
32 10A3 LƯỜNG TSÌU VÀY Sức khỏe tốt 107
33 10A3 NGUYỄN HỒNG VY Viêm họng, sức khỏe tốt 108
34 10A3 THỔ THỊ YẾN Sâu răng, sức khỏe tốt 109
1 10A4 NGUYỄN THỊ HOÀI CHI Sức khỏe tốt 110
2 10A4 KIM VĂN CHƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 111
3 10A4 TÔ NGỌC CƯỜNG Sức khỏe tốt 112
4 10A4 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM Sức khỏe tốt 113
5 10A4 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Sức khỏe tốt 114
6 10A4 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Sức khỏe tốt 115
7 10A4 TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO Sức khỏe tốt 116
8 10A4 LƯ  VĂN ĐỨC Sâu răng, sức khỏe tốt 117
9 10A4 DỤNG THỊ NGỌC GIANG Sức khỏe tốt 118
10 10A4 THANH HOÀNG TRANG HẠNH Sức khỏe tốt 119
11 10A4 TiỀN THỊ THÚY HỒNG Sức khỏe tốt 120
12 10A4 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH Sức khỏe tốt 121
13 10A4 KINH THỊ TUYẾT HIẾU Sâu răng, sức khỏe tốt 122
14 10A4 VÒNG LẬP KHÁNH Sức khỏe tốt 123
15 10A4 ĐÀNG VĂN KHÉO Sức khỏe tốt 124
16 10A4 MẠC TẤN KHOA Sâu răng, sức khỏe tốt 125
17 10A4 ĐẶNG HUỲNH THIÊN Sức khỏe tốt 126
18 10A4 LÂM THỊ BÍCH NGÂN Viêm họng, sức khỏe tốt 127
19 10A4 NGUYỄN THỊ MỸ NGUYÊN Sức khỏe tốt 128
20 10A4 NGUYỄN ĐÌNH NHU Sức khỏe tốt 129
21 10A4 ĐÀM THÀNH QUẢNG Sức khỏe tốt 130
22 10A4 VÕ TRỌNG SANG Sức khỏe tốt 131
23 10A4 TÙ VỂNH SÌN Sức khỏe tốt 132
24 10A4 LƯ THỊ THÀNH Sức khỏe tốt 133
25 10A4 NGUYỄN THỊ MAI TRÂM Sức khỏe tốt 134
26 10A4 LƯ ANH TRÌNH Sức khỏe tốt 135
27 10A4 LÂM QUANG KHẮC TRUNG Sức khỏe tốt 136
28 10A4 PHẠM NHẬT TRƯỜNG Sâu răng, sức khỏe tốt 137
29 10A4 HUỲNH THANH TUẤN Sức khỏe tốt 138
30 10A4 BÁ ĐÌNH XƯỚNG Sức khỏe tốt 139
1 10A5 VÒNG THỊ ÁNH Sức khỏe tốt 140
2 10A5 TẰNG SAU BỀNH Sức khỏe tốt 141
3 10A5 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 142
4 10A5 GIANG HIỂU ĐÌNH Cận thị, sức khỏe tốt 143
5 10A5 TRỊNH THỊ THANH Sức khỏe tốt 144
6 10A5 ĐẶNG THÚY HẰNG Cận thị, sức khỏe tốt 145
7 10A5 NGUYỄN LIÊN HOA NỮ HẠNH Cận thị, sức khỏe tốt 146
8 10A5 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN Sức khỏe tốt 147
9 10A5 TIỀN THỊ MỸ HIỀN Viêm họng, sức khỏe tốt 148
10 10A5 NGUYỄN QUỐC HÙNG Sức khỏe tốt 149
11 10A5 NGUYỄN THỊ KIM HUYÊN Sức khỏe tốt 150
12 10A5 NGUYỄN NGỌC KHOA Sức khỏe tốt 151
13 10A5 PHÙ THỊ NGỌC LIỂU Sức khỏe tốt 152
14 10A5 TÔ NỮ GIA NGÂN Sức khỏe tốt 153
15 10A5 THỔ HUYỀN ÁNH NGÂN Sâu răng, sức khỏe tốt 154
16 10A5 TRẦN TRUNG NGUYÊN Sâu răng, sức khỏe tốt 155
17 10A5 LÊ THU NHI Viêm họng, sức khỏe tốt 156
18 10A5 HUỲNH PHƯƠNG TRIỀU NHƯ Sức khỏe tốt 157
19 10A5 ĐẶNG THỊ HỒNG PHÚC Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 158
20 10A5 HUỲNH THỊ TÂN PHƯƠNG Cận thị, sức khỏe tốt 159
21 10A5 NGÔ THỊ XUÂN QUÝ Sức khỏe tốt 160
22 10A5 NGUYỄN NGỌC TRÚC QUỲNH Cận thị, sức khỏe tốt 161
23 10A5 KIM LÂM DIỆU QUỲNH Cận thị, viêm họng, sức khỏe tốt 162
24 10A5 NGUYỄN THỊ THANH SƯƠNG Cận thị, sức khỏe tốt 163
25 10A5 QUA THANH SƯƠNG Sức khỏe tốt 164
26 10A5 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO Sức khỏe tốt 165
27 10A5 NGUYỄN MINH THÔNG Sức khỏe tốt 166
28 10A5 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Sức khỏe tốt 167
29 10A5 TRẦN HUỆ TRÂN Sức khỏe tốt 168
30 10A5 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Sức khỏe tốt 169
31 10A5 VÕ THÀNH TRUNG Sức khỏe tốt 170
1 10A6 SẲM LỶ CẮM Cận thị, sức khỏe tốt 171
2 10A6 CHẾ NỮ HOÀNG DÂN Sức khỏe tốt 172
3 10A6 THÔNG THANH ANH DŨNG Sức khỏe tốt 173
4 10A6 HUỲNH THỊ TRÚC HẠ Viêm họng, sức khỏe tốt 174
5 10A6 LƯ  THỊ THU LINH Viêm họng, sức khỏe tốt 175
6 10A6 NGUYỄN THỊ LUYẾN Sức khỏe tốt 176
7 10A6 LƯ  NỮ NGỌC MAI Sâu răng, sức khỏe tốt 177
8 10A6 VÕ HUỲNH NHẬT NAM Viêm họng, sức khỏe tốt 178
9 10A6 ĐÀNG NGUYỄN DUY NAM Sâu răng, sức khỏe tốt 179
10 10A6 NGUYỄN HỮU LÂM NGUYÊN Sức khỏe tốt 180
11 10A6 TỐNG THỊ QUỲNH NHƯ Sức khỏe tốt 181
12 10A6 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH PHƯƠNG Cận thị, sức khỏe tốt 182
13 10A6 BÁ MINH QUÝ Viêm họng, sức khỏe tốt 183
14 10A6 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Sức khỏe tốt 184
15 10A6 LÊ VĂN SƠN Sức khỏe tốt 185
16 10A6 NGÔ LÊ THANH TÂM Sức khỏe tốt 186
17 10A6 THỔ THỊ KIM THẢO Sức khỏe tốt 187
18 10A6 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Sâu răng, sức khỏe tốt 188
19 10A6 NGUYỄN THỊ HỒ THUYỀN Sức khỏe tốt 189
20 10A6 ĐẶNG VĂN TÍN Sức khỏe tốt 190
21 10A6 ĐINH CÔNG TOÀN Sâu răng, sức khỏe tốt 191
22 10A6 LÊ THỊ MỸ TRINH Cận thị, sức khỏe tốt 192
23 10A6 NGUYỄN THANH TRỌNG Sức khỏe tốt 193
24 10A6 ĐẶNG ĐỖ MINH TRUNG Sức khỏe tốt 194
25 10A6 LƯỢNG THANH TUẤN Sức khỏe tốt 195
26 10A6 QUA ĐÌNH VĂN Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 196
27 10A6 PHAN CAO VINH Sức khỏe tốt 197
28 10A6 LÊ KIỀU VY Sức khỏe tốt 198
29 10A6 THANH THỊ KIM YÊN Sức khỏe tốt 199
1 10A7 CHƯỚNG TẰNG CHẮN Sức khỏe tốt 200
2 10A7 NGUYỄN THỊ KIM CÚC Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 201
3 10A7 LÊ THANH HIỂN Sức khỏe tốt 202
4 10A7 NGUYỄN LÊ KIM HOA Cận thị, sức khỏe tốt 203
5 10A7 HUỲNH NGỌC HOÀNG Sức khỏe tốt 204
6 10A7 TẠ LINH HÙNG Sức khỏe tốt 205
7 10A7 ĐẶNG THÚY HƯỜNG Sức khỏe tốt 206
8 10A7 PHÀNG NHỘC IN Sức khỏe tốt 207
9 10A7 TRẦN NGỌC THANH LAM Sâu răng, sức khỏe tốt 208
10 10A7 NGUYỄN THỊ THANH LIÊU Viêm họng, sức khỏe tốt 209
11 10A7 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN Viêm họng, sức khỏe tốt 210
12 10A7 TÙ VĨNH PHONG Sức khỏe tốt 211
13 10A7 TSẰN DẬU PHU Sức khỏe tốt 212
14 10A7 NGUYỄN HỒNG PHÚC Sức khỏe tốt 213
15 10A7 HỒ CÓNG SẦU Sức khỏe tốt 214
16 10A7 LÊ NGỌC HỒNG THẮM Sức khỏe tốt 215
17 10A7 HUỲNH LÊ THẠCH THẢO Sức khỏe tốt 216
18 10A7 TRẦN LÊ ANH THI Sâu răng, sức khỏe tốt 217
19 10A7 HUỲNH NGỌC CẨM THI Cận thị, sức khỏe tốt 218
20 10A7 NGUYỄN THỊ HỒNG THU Sức khỏe tốt 219
21 10A7 TRẦN NGUYÊN DUY THỨC Sức khỏe tốt 220
22 10A7 NGÔ THỊ THANH THÙY Sức khỏe tốt 221
23 10A7 HOÀNG THỦY TIÊN Cận thị, sức khỏe tốt 222
24 10A7 TẠ VĂN TIN Sức khỏe tốt 223
25 10A7 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM Sức khỏe tốt 224
26 10A7 THỔ THỊ TRÂM Viêm họng, sức khỏe tốt 225
27 10A7 NGUYỄN NGỌC TRANG Sức khỏe tốt 226
28 10A7 PHAN THANH TÙNG Sức khỏe tốt 227
29 10A7 CHÁU VĨNH TÙNG Cận thị, sức khỏe tốt 228
30 10A7 DƯỜNG KIM TUYỀN Sức khỏe tốt 229
31 10A7 LƯƠNG HẠ UYÊN Cận thị, sức khỏe tốt 230
32 10A7 HUỲNH THỊ THÙY VÂN Sâu răng, sức khỏe tốt 231
33 10A7 HỒ THỊ THANH VI Cận thị, sức khỏe tốt 232
34 10A7 NGUYỄN HOÀNG TÚ VY Sức khỏe tốt 233
35 10A7 LỮ HÀ THẢO XUYÊN Cận thị, sức khỏe tốt 234
36 10A7 ĐẶNG THỊ MỘNG UYỂN sức khoẻ tốt 235
1 10A8 VÕ VĂN AN sức khoẻ tốt 236
2 10A8 HUỲNH VĂN BÌNH sức khoẻ tốt 237
3 10A8 TRẦN NGỌC ĐOAN CANG sức khoẻ tốt 238
4 10A8 NGUYỄN NGỌC XUÂN CHIẾN sức khoẻ tốt 239
5 10A8 PHẠM THỊ DIỄM cận 1.5 độ 240
6 10A8 VÕ HIỀN DIỆU cận 1.75 độ 241
7 10A8 PHÙNG CÓNG DIN sức khoẻ tốt 242
8 10A8 ĐỒNG ĐẶNG HOÀI GIANG sức khoẻ tốt 243
9 10A8 LÊ HỒNG HÃI sức khoẻ tốt 244
10 10A8 PHAN THỊ BÍCH HOÀNG sức khoẻ tốt 245
11 10A8 ĐẶNG QUỐC HUY sức khoẻ tốt 246
12 10A8 NGUYỄN NGỌC KHIÊM sức khoẻ tốt 247
13 10A8 NGUYỄN THẾ KỶ sức khoẻ tốt 248
14 10A8 NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN cận 0.25 độ 249
15 10A8 NGUYỄN NGỌC LUÂN sức khoẻ tốt, sâu răng 250
16 10A8 PHẠM THỊ TRÚC LY sức khoẻ tốt 251
17 10A8 DỤNG THỊ MINH MẪN sức khoẻ tốt 252
18 10A8 HUỲNH HỮU NGHĨA sức khoẻ tốt 253
19 10A8 TIỀN THỊ THANH NHÃ sức khoẻ tốt 254
20 10A8 NGUYỄN THỊ ANH PHƯƠNG sức khoẻ tốt 255
21 10A8 HUỲNH THÁI SƠN sức khoẻ tốt 256
22 10A8 ĐẶNG HOÀNG SƯƠNG sức khoẻ tốt 257
23 10A8 TRƯƠNG THỊ NGỌC THANH sức khoẻ tốt 258
24 10A8 LÊ TÒNG THƠM sức khoẻ tốt 259
25 10A8 HOÀNG VĂN THỤ sức khoẻ tốt 260
26 10A8 LÂM HUỲNH HOÀI THƯƠNG sức khoẻ tốt 261
27 10A8 LÂM PHẠM THU THÚY sức khoẻ tốt 262
28 10A8 NGUYỄN VĂN TI sức khoẻ tốt 263
29 10A8 NGUYỄN THỊ TRẦM sức khoẻ tốt 264
30 10A8 VÕ MINH TRỰC cận 3 độ 265
31 10A8 ĐÀO THỊ MỸ TUYỀN sức khoẻ tốt 266
32 10A8 MÃ THỊ MỸ VÀNG sức khoẻ tốt 267
1 10A9 BÙI NGỌC BẢO sức khoẻ tốt 268
2 10A9 ĐÀO CHÍ BẢO sức khoẻ tốt 269
3 10A9 PHAN LONG BẢO sức khoẻ tốt 270
4 10A9 NGUYỄN THỊ CHÚC cận 3 độ 271
5 10A9 VÒONG CÁ DƯƠNG sức khoẻ tốt, sâu răng 272
6 10A9 TRƯƠNG THÙY MỸ DUYÊN sức khoẻ tốt 273
7 10A9 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN sức khoẻ tốt 274
8 10A9 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG sức khoẻ tốt 275
9 10A9 HUỲNH NGỌC HẰNG sức khoẻ tốt 276
10 10A9 HỒ SẤM LÀN viêm họng 277
11 10A9 NGUYỄN THỊ YẾN LINH sức khoẻ tốt 278
12 10A9 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI sức khoẻ tốt, sâu răng 279
13 10A9 HỒ CHÍ NGHĨA sức khoẻ tốt 280
14 10A9 ĐỒNG HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ sức khoẻ tốt 281
15 10A9 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG sức khoẻ tốt, sâu răng 282
16 10A9 UNG THỊ MINH SÁNG sức khoẻ tốt 283
17 10A9 LÊ THỊ TUYẾT SƯƠNG cận 4 độ, viêm họng 284
18 10A9 DỤNG HOÀNG THẨM sức khoẻ tốt 285
19 10A9 LÊ THỊ THANH THẢO sức khoẻ tốt 286
20 10A9 THỔ THỊ THOA sức khoẻ tốt 287
21 10A9 NGUYỄN THỊ HẠ THU sức khoẻ tốt 288
22 10A9 NGUYỄN THỊ HUỲNH THƯ sức khoẻ tốt 289
23 10A9 NGUYỄN THỊ NHƯ THUẬN sức khoẻ tốt 290
24 10A9 THỔ NỮ BẢO TIÊN sức khoẻ tốt 291
25 10A9 BÁ THỊ SUỐI TIÊN cận 1.75 đô 292
26 10A9 ĐẶNG THỊ KIM TIẾN viêm họng 293
27 10A9 ĐẶNG THU TRÀ sức khoẻ tốt 294
28 10A9 PHÙNG THỊ THU TRANG sức khoẻ tốt 295
29 10A9 LÊ HỮU TRUNG sức khoẻ tốt 296
30 10A9 LƯ  ĐẶNG HOÀI TRUNG viêm amydal 297
31 10A9 THỔ THỊ NGỌC VÂN sức khoẻ tốt 298
1 10A10 NGUYỄN TRẦN KIM ÂN sức khoẻ tốt 299
2 10A10 TÔ THỊ ANH sức khoẻ tốt 300
3 10A10 LƯU ANH CÁN sức khoẻ tốt 301
4 10A10 NGUYỄN THẾ HIỂN sức khoẻ tốt 302
5 10A10 NGUYỄN THANH HOÀI sức khoẻ tốt, sâu răng 303
6 10A10 LƯ NỮ THU HƯƠNG viêm amydal 304
7 10A10 VƯƠNG NHẬT KHANG sức khoẻ tốt 305
8 10A10 TRẦN THỊ HỒNG KHỞI sức khoẻ tốt 306
9 10A10 PHẠM MINH LUẬN sức khoẻ tốt 307
10 10A10 ĐÀO THỊ THÚY MẪU sức khoẻ tốt 308
11 10A10 BÌNH VĂN NAM viêm amydal 309
12 10A10 ĐỒNG TRƯỜNG NAM sức khoẻ tốt 310
13 10A10 DỤNG BÌNH NGUYÊN sức khoẻ tốt 311
14 10A10 ĐẶNG THỊ MINH NGUYỆT sức khoẻ tốt 312
15 10A10 NGUYỄN VĂN PHI sức khoẻ tốt 313
16 10A10 VÕ THANH PHI sức khoẻ tốt, sâu răng, cận 1 độ 314
17 10A10 NGUYỄN MINH QUỐC sức khoẻ tốt, sâu răng 315
18 10A10 DỤNG THỊ HỒNG QUÝ sức khoẻ tốt 316
19 10A10 BÁ THỊ DIỄM QUỲNH sức khoẻ tốt 317
20 10A10 BÁ NGỌC SƯỚNG sức khoẻ tốt 318
21 10A10 NGUYỄN ĐỒNG TÂM sức khoẻ tốt, sâu răng 319
22 10A10 LÂM QUỐC TẾ cận 3 độ 320
23 10A10 LƯ  DỤNG THU THUYỀN sức khoẻ tốt, sâu răng 321
24 10A10 TRẦN MẠNH TIẾN sức khoẻ tốt 322
25 10A10 HUỲNH THỊ MỸ TRANG sức khoẻ tốt 323
26 10A10 ĐÀNG QUANG TRUNG sức khoẻ tốt 324
27 10A10 NGUYỄN MINH TRƯỜNG viêm họng 325
28 10A10 TIỀN THỊ HUỲNH CẨM UYÊN cận 0.5 độ 326
29 10A10 VÒNG PHUI Y cận 0.5 độ 327
30 10A10 LỘC MỸ ZẮN sức khoẻ tốt 328
1 10A11 NGUYỄN SINH CHUYỆN sức khoẻ tốt 329
2 10A11 ỨC KIM KHOAN sức khoẻ tốt 330
3 10A11 VÕ THỊ NGỌC XUÂN sức khoẻ tốt 331
4 10A11 NGUYỄN VĂN DUY sức khoẻ tốt 332
5 10A11 NGUYỄN THỊ VƯƠNG HIỀN nấm móng tay 333
6 10A11 NGUYỄN THỊ THU HIỀN sức khoẻ tốt 334
7 10A11 LÊ ĐỨC HÒA sức khoẻ tốt 335
8 10A11 HUỲNH DUY KHANG sâu răng 336
9 10A11 THỔ MINH KHIÊM sức khoẻ tốt 337
10 10A11 PHẠM THỊ ÁI LOAN sức khoẻ tốt 338
11 10A11 NGUYỄN PHI LUÂN sức khoẻ tốt 339
12 10A11 NGUYỄN THỊ LUYẾN sâu răng 340
13 10A11 TỒN ĐỨC MINH sức khoẻ tốt 341
14 10A11 THỔ THỊ KIM NHI sức khoẻ tốt 342
15 10A11 HỒ KIỀU OANH sức khoẻ tốt 343
16 10A11 THÔNG HOÀN PHÚC sức khoẻ tốt 344
17 10A11 VÕ TRẦN MINH QUÂN sức khoẻ tốt 345
18 10A11 LA THỊ HOÀNG SA sức khoẻ tốt 346
19 10A11 LÙ DÌU SÁNG sức khoẻ tốt 347
20 10A11 HUỲNH NGỌC TÂM sức khoẻ tốt 348
21 10A11 HOÀNG MINH TÂM viêm tai ngoài 349
22 10A11 LƯ  TRỌNG THẠCH viêm họng 350
23 10A11 TẠ NỮ ANH THI viêm họng 351
24 10A11 LÌU THỊ KIM THOA sâu răng 352
25 10A11 NGUYỄN THỊ MINH THƯ cận 5 độ 353
26 10A11 TRẦN THỊ NGỌC THỦY viêm họng 354
27 10A11 NGUYỄN THỊ NGỌC TIN sức khoẻ tốt 355
28 10A11 TRẦN VI TÍNH sâu răng 356
29 10A11 NGUYỄN THỊ MỸ TRÂM sức khoẻ tốt 357
30 10A11 TRẦN THỊ THU TRÂM sức khoẻ tốt 358
31 10A11 NGUYỄN PHÚC TRỊNH cận 3.75 độ 359
32 10A11 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG sâu răng 360
33 10A11 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG sâu răng 361
34 10A11 NGUYỄN THỊ THỦY TUYÊN sức khoẻ tốt 362
35 10A11 TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN sâu răng 363
36 10A11 HOÀNG QUỐC VƯƠNG sức khoẻ tốt 364
1 10A12 NGUYỄN VĂN ANH sức khoẻ tốt 365
2 10A12 ĐỖ QUỐC CHIẾN sức khoẻ tốt 366
3 10A12 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄN sức khoẻ tốt 367
4 10A12 ĐỖ THỊ MỸ DUYÊN sức khoẻ tốt, sâu răng 368
5 10A12 TÁO THỊ MỸ DUYÊN viêm họng, sâu răng 369
6 10A12 LÊ HUỲNH ĐỨC sức khoẻ tốt 370
7 10A12 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU vẩy nến vùng mặt 371
8 10A12 Lưu Hương Nguyên sức khoẻ tốt 372
9 10A12 Trần Thanh Luân viêm họng 373
10 10A12 HUỲNH THỊ HIẾU KIÊN cận 2 độ 374
11 10A12 ƯNG PHU KIN sức khoẻ tốt 375
12 10A12 NGUYỄN KHÁNH LINH sức khoẻ tốt 376
13 10A12 LÊ THÀNH LUÂN sức khoẻ tốt 377
14 10A12 QUA DỤNG THỊ MAI LUÂN sức khoẻ tốt 378
15 10A12 KIM  THỊ CHÂU LY viêm amydal 379
16 10A12 NGUYỄN THỊ NGỌC sức khoẻ tốt 380
17 10A12 BÁ VĂN NHIỄM sức khoẻ tốt 381
18 10A12 VÒNG NHỤC PHÓNG viêm họng 382
19 10A12 PHẠM THANH PHƯƠNG sức khoẻ tốt 383
20 10A12 ĐỒNG NHẬT QUANG sức khoẻ tốt 384
21 10A12 LÊ NGUYÊN SÔN sức khoẻ tốt 385
22 10A12 TIỀN THỊ NGỌC THÚY sức khoẻ tốt 386
23 10A12 NGUYỄN THỊ KIM THỦY sức khoẻ tốt 387
24 10A12 HUỲNH DƯƠNG THẢO TRINH sức khoẻ tốt 388
25 10A12 BÁ MINH TRUYỂN sức khoẻ tốt, sâu răng 389
26 10A12 DỤNG NỮ BÍCH TƯƠI sức khoẻ tốt 390
27 10A12 ĐẶNG NGỌC THU VÂN viêm họng 391
28 10A12 NGUYỄN THUẬN THIÊN Y sức khoẻ tốt 392
1 10A13 LÊ THỊ MINH ANH sức khoẻ tốt 393
2 10A13 NGUYỄN NGỌC LINH CHI sức khoẻ tốt 394
3 10A13 NGUYỄN THỊ DIỄM sức khoẻ tốt 395
4 10A13 LÊ THỊ Y ĐOAN sức khoẻ tốt 396
5 10A13 KHÊ THỊ HIỀN sức khoẻ tốt 397
6 10A13 HỒ SẤM HỎI sức khoẻ tốt, sâu răng 398
7 10A13 LƯ  BÁ KHANG sức khoẻ tốt 399
8 10A13 NGUYỄN THỊ AI LỆ sức khoẻ tốt 400
9 10A13 NGUYỄN THỊ Y NGUYỆN sức khoẻ tốt 401
10 10A13 HỒ THANH NHÃ cận 1 độ 402
11 10A13 HUỲNH THỊ NGỌC NHƯ sức khoẻ tốt 403
12 10A13 CHƯỚNG CHÁNH PHÍ sức khoẻ tốt 404
13 10A13 CÚN CHAC PHU cận 2 độ 405
14 10A13 HỒ HOÀNG PHÚC sức khoẻ tốt 406
15 10A13 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG sức khoẻ tốt 407
16 10A13 LỘC CÚN QÁNH sức khoẻ tốt, sâu răng 408
17 10A13 NGUYỄN THỊ MINH SANG sức khoẻ tốt 409
18 10A13 NGUYỄN MINH TÂN sức khoẻ tốt 410
19 10A13 ƯNG BỘI THẮNG sức khoẻ tốt 411
20 10A13 VĂN NGỌC PHƯƠNG THẢO sức khoẻ tốt 412
21 10A13 ĐINH THỊ THIỆN cận 0.5 độ - 0.75 độ 413
22 10A13 NGUYỄN HOÀNG THIỆN sức khoẻ tốt 414
23 10A13 PHAN QUỐC THỊNH sức khoẻ tốt 415
24 10A13 NGUYỄN THỊ THÁI THƯƠNG sức khoẻ tốt 416
25 10A13 NGUYỄN THANH THÚY sức khoẻ tốt 417
26 10A13 ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN sức khoẻ tốt 418
27 10A13 NGUYỄN QUỐC TÍNH sức khoẻ tốt 419
28 10A13 LƯ THỊ TỚI cận 0.75 độ 420
29 10A13 LƯƠNG THỊ HUYỀN TRINH sức khoẻ tốt, sâu răng 421
30 10A13 NGUYỄN NGỌC TUÂN sức khoẻ tốt 422
31 10A13 NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN sức khoẻ tốt 423
1 10A14 THANH ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH sức khoẻ tốt 424
2 10A14 LÂM THỊ THANH XUÂN sức khoẻ tốt 425
3 10A14 THỔ THỊ MỸ CHÂU viêm họng 426
4 10A14 LÊ HUỲNH DUYÊN viêm họng 427
5 10A14 Võ Hà Phương Linh sức khoẻ tốt 428
6 10A14 HUỲNH HỒNG HẢI viêm họng 429
7 10A14 PHAN NHẬT HÀO sức khoẻ tốt 430
8 10A14 NGUYỄN TRUNG HIẾU sức khoẻ tốt 431
9 10A14 TÔ THỊ NGỌC HIẾU sức khoẻ tốt 432
10 10A14 VÒNG NGỌC HOA sức khoẻ tốt 433
11 10A14 VÕ NGỌC HUY sức khoẻ tốt 434
12 10A14 TRẦN NGỌC KHẢI sức khoẻ tốt 435
13 10A14 DỤNG VĂN KHẢI sức khoẻ tốt 436
14 10A14 ĐÀO ĐÌNH QUỐC KHÁNH viêm họng 437
15 10A14 MAI ANH KHOA sức khoẻ tốt 438
16 10A14 VĂN Y KHƯƠNG sức khoẻ tốt 439
17 10A14 PHẠM TRUNG KIÊN sức khoẻ tốt 440
18 10A14 DỤNG NGUYỄN VĂN LINH sức khoẻ tốt 441
19 10A14 TRẦN THỊ KIM MY cận 2.5 độ, viêm họng 442
20 10A14 ĐỒNG THỊ PHƯƠNG NAM sức khoẻ tốt 443
21 10A14 NGUYỄN NGỌC BÍCH NGÂN viêm họng 444
22 10A14 ỨC VẠN NIÊN sức khoẻ tốt 445
23 10A14 VÒNG PHUI PHÓONG sức khoẻ tốt 446
24 10A14 LƯ ĐỨC QUANG sức khoẻ tốt 447
25 10A14 TRẦN LONG THẤT sức khoẻ tốt 448
26 10A14 NGUYỄN PHƯƠNG THẾ dị tật bẩm sinh mắt phải 449
27 10A14 VÕ THỊ THANH THƯ sức khoẻ tốt 450
28 10A14 TRẦN THỊ MINH THƯ sức khoẻ tốt 451
29 10A14 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG cận 1.75 độ 452
30 10A14 BÍCH THỊ MỸ TRINH lang ben 453
31 10A14 HUỲNH THỊ MỸ TUYỀN sức khoẻ tốt 454
32 10A14 CHÀM HÒA ANH TUYẾT sức khoẻ tốt 455
33 10A14 VÕ HỒNG VÂN sức khoẻ tốt 456
34 10A14 KHÊ KIM TIẾN VƯỢT sức khoẻ tốt 457
35 10A14 MAI THỊ XUÂN XƯỚNG bệnh lý tim mạch 458
1 10A15 VÕ NGỌC BẢO Viêm tai ngoài 459
2 10A15 BÁ VĂN HOÀI BẢO Sức khỏe tốt 460
3 10A15 DIÊN THỊ MỘNG CẦM Sâu răng, sức khỏe tốt 461
4 10A15 ĐÀO THỊ ANH CHUYÊN Sức khỏe tốt 462
5 10A15 MÃ PHÚ CƯỜNG Sức khỏe tốt 463
6 10A15 CHỐNG SÌN DẾNH Cận thị, sức khỏe tốt 464
7 10A15 LƯ NỮ KIM HIỀN Cận thị, sức khỏe tốt 465
8 10A15 LÊ VĂN HIẾU Sức khỏe tốt 466
9 10A15 HUỲNH THỊ MỸ HIẾU Sức khỏe tốt 467
10 10A15 ĐẶNG PHÚC NGUYÊN KHANG Sức khỏe tốt 468
11 10A15 DƯƠNG TRỌNG KHANG Viêm họng, sức khỏe tốt 469
12 10A15 LONG QUỐC KHIÊM Sức khỏe tốt 470
13 10A15 ĐỒNG THỊ HOA LÀI Sức khỏe tốt 471
14 10A15 LÊ THỊ DIỄM LINH Sức khỏe tốt 472
15 10A15 ĐÀO MINH MẪN Sức khỏe tốt 473
16 10A15 LỌC NGỌC MINH Sức khỏe tốt 474
17 10A15 HUỲNH THỊ THU MY Sức khỏe tốt 475
18 10A15 PHẠM THỊ THANH NGÂN Cận thị, sức khỏe tốt 476
19 10A15 MAI THỊ BÍCH NHI Sức khỏe tốt 477
20 10A15 NGUYỄN HỮU THANH PHÚ Sâu răng, sức khỏe tốt 478
21 10A15 TẰNG PHÁT SẦU Sâu răng, sức khỏe tốt 479
22 10A15 ĐẶNG THANH SƠN Sâu răng, sức khỏe tốt 480
23 10A15 HUỲNH THỊ THU SƯƠNG Sức khỏe tốt 481
24 10A15 NGUYỄN NGỌC TÂM Sức khỏe tốt 482
25 10A15 NGUYỄN ĐỨC TÀI Sức khỏe tốt 483
26 10A15 ĐẶNG THỊ THANH THẢO Viêm họng, sức khỏe tốt 484
27 10A15 LÂM THỊ MỸ THO Viêm Amidal 485
28 10A15 HOÀNG THỊ THU Sức khỏe tốt 486
29 10A15 PHAN THỊ THU THUYỀN Sâu răng, sức khỏe tốt 487
30 10A15 NGUYỄN THỊ THU THỦY Sức khỏe tốt 488
31 10A15 MAI VĂN TIẾN Sâu răng, sức khỏe tốt 489
32 10A15 CHUNG THỊ MỸ TRÂM Sức khỏe tốt 490
33 10A15 NGUYỄN HOÀNG TRÂM Sức khỏe tốt 491
34 10A15 LÂM HUỲNH MINH Sức khỏe tốt 492
35 10A15 NGUYỄN VĂN QUỐC TUẤN Sức khỏe tốt 493
36 10A15 THANH NỮ NGỌC TƯƠI Sức khỏe tốt 494
37 10A15 HUỲNH THỊ TUYẾT Sức khỏe tốt 495
38 10A15 HUỲNH THỊ KIM UY Sức khỏe tốt 496
1 10A16 LÊ THỊ TRÚC CHI Sức khỏe tốt 497
2 10A16 LÂM THỊ MỸ DUNG Sâu răng, sức khỏe tốt 498
3 10A16 LÊ THỊ THU Cận thị, sức khỏe tốt 499
4 10A16 HỒ SẤM HẤM Sâu răng, sức khỏe tốt 500
5 10A16 TRẦN THỊ TRÚC HIỀN Sức khỏe tốt 501
6 10A16 VĂN BÁ NGỌC HƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 502
7 10A16 CHỀNH TSUI HƯỚNG Sức khỏe tốt 503
8 10A16 LỶ NHỤC IN Sâu răng, sức khỏe tốt 504
9 10A16 NGUYỄN VĂN KHÁNH Sức khỏe tốt 505
10 10A16 NGUYỄN MINH KHOA Sức khỏe tốt 506
11 10A16 HỒ ÌN LỀNH Cận thị, sức khỏe tốt 507
12 10A16 HOÀNG THỊ KIM LIÊN Sức khỏe tốt 508
13 10A16 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Sức khỏe tốt 509
14 10A16 DIÊN THỊ MỸ LINH Sức khỏe tốt 510
15 10A16 THANH THANH NHÃ Cận thị, sức khỏe tốt 511
16 10A16 THÂN THỊ THANH NHÃ Sức khỏe tốt 512
17 10A16 LƯ VĂN NHÂN Sức khỏe tốt 513
18 10A16 CHƯỚNG CÚN NHÌN Cận thị, Viêm tai 514
19 10A16 ĐÀO THỊ KIM PHẤN Sức khỏe tốt 515
20 10A16 NGUYỄN THỊ THANH PHÚ Sức khỏe tốt 516
21 10A16 VŨ CHẤN BẢO PHƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 517
22 10A16 ĐẶNG VĂN QUY Sức khỏe tốt 518
23 10A16 BÙI THỊ SEN Sâu răng, sức khỏe tốt 519
24 10A16 LÊ MINH THẮNG Sức khỏe tốt 520
25 10A16 LÂM THỊ KIM THẢO Sức khỏe tốt 521
26 10A16 LÝ ĐÌNH TIẾN Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 522
27 10A16 BÁ NỮ DIỄM TRINH Viêm họng, sức khỏe tốt 523
28 10A16 TRẦN THANH TUẤN Sức khỏe tốt 524
29 10A16 TẠ ANH VƯỢT Sức khỏe tốt 525
30 10A16 PHÙNG ĐỨC GIA VY Viêm họng, sức khỏe tốt 526
31 10A16 LƯU NỮ HỒNG XUYÊN Viêm họng, sức khỏe tốt 527
1 10A17 DƯƠNG THỊ MINH ANH Sức khỏe tốt 528
2 10A17 CHÂU HUỆ CHI Sức khỏe tốt 529
3 10A17 TÙ PUI Cận thị, sức khỏe tốt 530
4 10A17 LÊ THỊ MỸ HOA Sức khỏe tốt 531
5 10A17 LƯ  NỮ XUÂN HƯƠNG Viêm họng, lang ben, sức khỏe tốt 532
6 10A17 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 533
7 10A17 PHỒNG MỸ LINH Sức khỏe tốt 534
8 10A17 XÍCH NHẤT PHƯƠNG LINH Sức khỏe tốt 535
9 10A17 HUỲNH NGỌC MY Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 536
10 10A17 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Sức khỏe tốt 537
11 10A17 LƯ NỮ THẢO NGUYÊN Sâu răng, sức khỏe tốt 538
12 10A17 VĂN THỊ MINH NGUYỆT Sức khỏe tốt 539
13 10A17 HỒ LỶ NHÌN Sức khỏe tốt 540
14 10A17 PHAN NGUYỄN PHI OANH Sâu răng, sức khỏe tốt 541
15 10A17 TRẦN THANH PHÚC Cận thị, sức khỏe tốt 542
16 10A17 NGUYỄN NGỌC PHÚC Sức khỏe tốt 543
17 10A17 BÙI MỸ TUYẾT PHƯƠNG Sức khỏe tốt 544
18 10A17 VĂN TỒN BẢO QUỐC Eo ngoại tâm thu, sâu răng 545
19 10A17 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Cận thị, sức khỏe tốt 546
20 10A17 VÕ NAM SANG Sức khỏe tốt 547
21 10A17 PHẠM THỊ KIM THOA Cận thị, sức khỏe tốt 548
22 10A17 TRẦN NGUYÊN THÔNG Sức khỏe tốt 549
23 10A17 TRẦN NGỌC ANH THƯ Sức khỏe tốt 550
24 10A17 TRẦN THỊ NHƯ THUẦN Sức khỏe tốt 551
25 10A17 NGUYỄN THỊ THU THÚY Sức khỏe tốt 552
26 10A17 KHUÊ KHÚC NGỌC TRÂN Sức khỏe tốt 553
27 10A17 NGUYỄN THANH TÙNG Cận thị, sức khỏe tốt 554
28 10A17 LÊ VŨ MINH TUYỀN Sâu răng, sức khỏe tốt 555
29 10A17 TRẦN THỊ MINH TUYỀN Cận thị, sức khỏe tốt 556
30 10A17 TRẦN THỊ KIM TUYỀN Sức khỏe tốt 557
31 10A17 LỮ HÀ THÁI XUYÊN Cận thị, sâu răng, sức khỏe tốt 558
32 10A17 HỒ THỊ KIM YẾN Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 559
1 10A18 MAI THỊ KIM ANH sức khoẻ tốt 560
2 10A18 THỔ NỮ YẾN CHI cận 3 độ 561
3 10A18 PHẠM THỊ BÍCH DIỂM sức khoẻ tốt 562
4 10A18 TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN sức khoẻ tốt 563
5 10A18 HOÀNG MỸ KỲ DUYÊN sức khoẻ tốt 564
6 10A18 HUỲNH THỊ THU sức khoẻ tốt 565
7 10A18 ĐINH LÊ TỐ HIỀN cận 1 độ 566
8 10A18 HOA sức khoẻ tốt 567
9 10A18 KINH THỊ NGỌC HOA sức khoẻ tốt 568
10 10A18 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG sức khoẻ tốt 569
11 10A18 ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG sức khoẻ tốt 570
12 10A18 NGUYỄN HOÀNG TRIỀU KHA sức khoẻ tốt, sâu răng 571
13 10A18 NGUYỄN TIẾN LUÂN sức khoẻ tốt 572
14 10A18 NGUYỄN NGỌC MAI sức khoẻ tốt 573
15 10A18 HOÀNG THỊ KIM MIÊN sức khoẻ tốt 574
16 10A18 NGUYỄN THỊ NGA sức khoẻ tốt, sâu răng 575
17 10A18 NGUYỄN THỊ YẾN NHI cận 4.5 độ- 4.75 độ 576
18 10A18 HUỲNH NGUYỄN YẾN PHƯƠNG sức khoẻ tốt 577
19 10A18 HỒ THỊ PHƯỢNG sức khoẻ tốt 578
20 10A18 NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM sức khoẻ tốt 579
21 10A18 HOÀNG THỊ TÂM sức khoẻ tốt 580
22 10A18 LƯU THỊ THU THẦM sức khoẻ tốt 581
23 10A18 TRẦN THỊ THANH sức khoẻ tốt, sâu răng 582
24 10A18 DỤNG TIẾN THÀNH cận 5 độ - cận 3 độ 583
25 10A18 DƯỜNG ANH THI sức khoẻ tốt 584
26 10A18 NGUYỄN LÝ ANH THƯ sức khoẻ tốt 585
27 10A18 NGUYỄN THANH THÚY sức khoẻ tốt 586
28 10A18 ĐẶNG TRUNG TÍN sức khoẻ tốt 587
29 10A18 LỤC THỊ QUẾ TRÂM sức khoẻ tốt 588
30 10A18 TRỊNH THỊ THU TRINH sức khoẻ tốt, sâu răng 589
31 10A18 NGUYỄN MINH TUẤN sức khoẻ tốt 590
32 10A18 VĂN NỮ VỸ TUYẾN sức khoẻ tốt 591
33 10A18 ĐỖ UYÊN sức khoẻ tốt 592
34 10A18 HUỲNH THỊ THU VÂN cận 1.5 độ 593
35 10A18 LÊ MINH VƯƠNG sức khoẻ tốt, sâu răng 594
36 10A18 MANG THỊ VY sức khoẻ tốt 595
37 10A18 NGUYỄN YẾN VY cận 1.25 độ - 1 độ 596
1 10A19 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG ANH Sức khỏe tốt 597
2 10A19 MAI THỊ DIÊM Sức khỏe tốt 598
3 10A19 BÁ THỊ HOÀNG DIỆP Sâu răng, sức khỏe tốt 599
4 10A19 PHẠM QUANG ĐẠT Sức khỏe tốt 600
5 10A19 HỒ GÌNG GÌNG Sức khỏe tốt 601
6 10A19 NGUYỄN THỊ XUÂN Sức khỏe tốt 602
7 10A19 KHÊ TÔN BẢO Sâu răng, sức khỏe tốt 603
8 10A19 HUỲNH NGUYỄN NAM HIỂN Sức khỏe tốt 604
9 10A19 PHAN THỊ KIM HÒA Sức khỏe tốt 605
10 10A19 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG Sức khỏe tốt 606
11 10A19 TIỀN THỊ THÚY HỒNG Cận thị, sức khỏe tốt 607
12 10A19 HUỲNH ĐÌNH HUY Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 608
13 10A19 BÙI DUY KHOA Sức khỏe tốt 609
14 10A19 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN Sức khỏe tốt 610
15 10A19 NGUYỄN THỊ KIM LINH Cận thị, sức khỏe tốt 611
16 10A19 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN Sức khỏe tốt 612
17 10A19 LỀNH PHÚC MẪN Cận thị, sức khỏe tốt 613
18 10A19 NGUYỄN THỊ THANH NGA Sức khỏe tốt 614
19 10A19 ĐẶNG VĂN YẾN XUÂN Sức khỏe tốt 615
20 10A19 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Cận thị, sức khỏe tốt 616
21 10A19 HUỲNH BẢO NGÂN Sức khỏe tốt 617
22 10A19 ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC Sức khỏe tốt 618
23 10A19 ĐỒNG THẢO NGUYÊN Cận thị, sức khỏe tốt 619
24 10A19 THỌ KIM QUANG QUYỀN Cận thị, sức khỏe tốt 620
25 10A19 CAO PHƯỚC SANH Sức khỏe tốt 621
26 10A19 LÂM THỊ HỒNG SINH Cận thị, sức khỏe tốt 622
27 10A19 HUỲNH THỊ THẠCH THẢO Sức khỏe tốt 623
28 10A19 HUỲNH MAI TUYẾT THI Cận thị, sức khỏe tốt 624
29 10A19 TỪ VÂN THIÊN Sức khỏe tốt 625
30 10A19 NGUYỄN THỊ THIÊN THU Sâu răng, sức khỏe tốt 626
31 10A19 NGUYỄN THỊ DƯƠNG THÙY Sức khỏe tốt 627
32 10A19 NGUYỄN THỊ MỸ TRÂM Cận thị, sâu răng, sức khỏe tốt 628
33 10A19 NGUYỄN CỮU TUYẾT TRÂN Cận thị, sức khỏe tốt 629
34 10A19 LONG THỊ HUYỀN TRÂN Cận thị, sức khỏe tốt 630
35 10A19 HUỲNH NGỌC VÂN TRINH Sâu răng, sức khỏe tốt 631
36 10A19 VĂN BẢO TRÚC Viêm họng, sức khỏe tốt 632
37 10A19 NGUYỄN NGỌC TRÚC UYÊN Sâu răng, sức khỏe tốt 633
38 10A19 ĐỒNG HUỲNH NGỌC UYÊN Sức khỏe tốt 634
39 10A19 DỤNG HÀ VÂN Sức khỏe tốt 635
40 10A19 VÕ HUỲNH AI VI Sức khỏe tốt 636
41 10A19 CHU VY VIÊN Sâu răng, sức khỏe tốt 637
1 12A1 ĐINH THỊ QUẾ ANH Sâu răng, sức khỏe tốt 638
2 12A1 NGUYỄN THỊ THU CHĂM Cận thị, sức khỏe tốt 639
3 12A1 HOÀNG THỦY CHI Cận thị, sức khỏe tốt 640
4 12A1 PHẠM THỊ BÍCH DUNG Sức khỏe tốt 641
5 12A1 TRẦN THỊ TRANG ĐÀI Sức khỏe tốt 642
6 12A1 HUỲNH THỊ THU Viêm họng, sức khỏe tốt 643
7 12A1 LÊ HỒNG Sức khỏe tốt 644
8 12A1 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Sâu răng, sức khỏe tốt 645
9 12A1 MAI THU HUYỀN Cận thị, sâu răng, sức khỏe tốt 646
10 12A1 CAO NGUYÊN KHANG Cận thị, sức khỏe tốt 647
11 12A1 ĐẶNG THỊ THANH LAN Sâu răng, sức khỏe tốt 648
12 12A1 TRẦN TÚ LINH Cận thị, sức khỏe tốt 649
13 12A1 NGUYỄN PHƯƠNG LINH Cận thị, sức khỏe tốt 650
14 12A1 HUỲNH THỊ BÍCH LOAN Sâu răng, sức khỏe tốt 651
15 12A1 NGUYỄN THÀNH LONG Sâu răng, sức khỏe tốt 652
16 12A1 NGUYỄN MINH LUẬT Sâu răng, sức khỏe tốt 653
17 12A1 NGUYỄN THỊ MẾN Cận thị, sức khỏe tốt 654
18 12A1 LÊ THỊ MINH NGÂN Sức khỏe tốt 655
19 12A1 HUỲNH HOÀNG NGUYÊN Cận thị, sức khỏe tốt 656
20 12A1 TRƯƠNG THỊ KIM PHỤNG Cận thị, sức khỏe tốt 657
21 12A1 TRẦN THỊ THẢO QUYÊN Sức khỏe tốt 658
22 12A1 NGUYỄN PHAN PHƯƠNG THANH Cận thị, sức khỏe tốt 659
23 12A1 TRẦN NGỌC THÀNH Sức khỏe tốt 660
24 12A1 TRẦN QUỐC THỐNG Cận thị, sức khỏe tốt 661
25 12A1 VÕ THỊ THANH THƯ Sức khỏe tốt 662
26 12A1 NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG Sâu răng, sức khỏe tốt 663
27 12A1 THÂN THỊ THÙY TRANG Cận thị, sức khỏe tốt 664
28 12A1 TRẦN THỊ THANH TRÚC Sức khỏe tốt 665
29 12A1 NGÔ HOÀNG Cận thị, sức khỏe tốt 666
30 12A1 LỮ NGUYÊN MINH TUYẾN Sức khỏe tốt 667
31 12A1 NGUYỄN VÕ BÍCH TUYỀN Sức khỏe tốt 668
32 12A1 NGUYỄN ANH VĂN Sức khỏe tốt 669
33 12A1 LÊ NGUYỄN KIỀU VY Sâu răng, sức khỏe tốt 670
34 12A1 HUỲNH THỊ MỸ Y Sức khỏe tốt 671
35 12A1 THỔ THỊ NGỌC YÊN Sức khỏe tốt 672
1 12A2 HUỲNH KIỀU ANH sức khoẻ tốt 673
2 12A2 TIÊU THỊ HỒNG ÁNH cận 1 độ 674
3 12A2 HÀ DUY CẢNH sức khoẻ tốt 675
4 12A2 KIM THỊ CHÚC cận 2 độ 676
5 12A2 CHỀNH NHỤC DIỂNG sức khoẻ tốt 677
6 12A2 HUỲNH THỊ MỸ DIỆU sức khoẻ tốt 678
7 12A2 LÊ MỸ DUYÊN sức khoẻ tốt 679
8 12A2 NGUYỄN THỊ ANH HẬU cận 2 độ 680
9 12A2 NGUYỄN ĐỨC HIỆP sức khoẻ tốt 681
10 12A2 TRẦN DUY HỒNG sức khoẻ tốt 682
11 12A2 TRẦN THỊ MỸ LAN sức khoẻ tốt 683
12 12A2 NGUYỄN THỊ THU MAI sức khoẻ tốt 684
13 12A2 NGUYỄN MINH QUỲNH NHƯ cận 1.5 độ 685
14 12A2 ỪNG SƯỚNG PHÔI sức khoẻ tốt 686
15 12A2 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG sức khoẻ tốt 687
16 12A2 PHAN THANH SANG cận 5 độ, cận 6 độ 688
17 12A2 NGUYỄN NGỌC SƠN cận 0.5 độ, cận 3 độ 689
18 12A2 VÕ THỊ MINH TÂM sức khoẻ tốt 690
19 12A2 NGUYỄN VĂN TÂN sức khoẻ tốt 691
20 12A2 VĂN HỮU THẢN sức khoẻ tốt 692
21 12A2 BÙI THỊ MAI THẢO sức khoẻ tốt 693
22 12A2 NGUYỄN THỊ THANH THIÊNG sức khoẻ tốt 694
23 12A2 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ cận 2 độ, 1.5 độ 695
24 12A2 NGUYỄN THỊ THÚY TIÊN sức khoẻ tốt 696
25 12A2 NGUYỄN THU TIÊN sức khoẻ tốt 697
26 12A2 PHAN NGỌC HUYỀN TRÂN cận 4 độ 698
27 12A2 TRẦN THỊ THANH TRANG cận 0.75 độ 699
28 12A2 LÊ THỊ THÙY TRANG cận 2.25 độ 700
29 12A2 NGUYỄN THỊ TRÚC sức khoẻ tốt 701
30 12A2 NGUYỄN THANH TUYÊN sức khoẻ tốt 702
31 12A2 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN sức khoẻ tốt 703
32 12A2 DỤNG MỸ UYÊN sức khoẻ tốt 704
33 12A2 NGUYỄN THỊ VÂN sức khoẻ tốt 705
34 12A2 VOÒNG CÁ VỒ cận 3 độ 706
35 12A2 PHẠM THỊ ĐIỆP Y cận 2.75 độ 707
36 12A2 LỀNH PHÚC sức khoẻ tốt 708
1 12A3 TRẦN LÂM HẢI ÂU Sức khỏe tốt 709
2 12A3 NGUYỄN HỬU BẢO Sức khỏe tốt 710
3 12A3 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Viêm da, viêm họng, sức khỏe tốt 711
4 12A3 MAI NỮ DIỄM CHÂU Sức khỏe tốt 712
5 12A3 NGUYỄN THIỆN Rối loạn sắc tố da vùng cổ, sâu răng 713
6 12A3 PHẠM THÀNH CÔNG Sâu răng, sức khỏe tốt 714
7 12A3 NGUYỄN THỊ MỸ CƯƠNG Sức khỏe tốt 715
8 12A3 NGUYỄN THỊ THANH DIỄM Sức khỏe tốt 716
9 12A3 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN Viêm họng, sức khỏe tốt 717
10 12A3 NGUYỄN QUỐC HUY Sâu răng, sức khỏe tốt 718
11 12A3 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Cận thị, sức khỏe tốt 719
12 12A3 TRẦN TRUNG KIÊN Sức khỏe tốt 720
13 12A3 LỶ BÙN KÍU Cận thị, sâu răng, sức khỏe tốt 721
14 12A3 NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊN Sức khỏe tốt 722
15 12A3 VÕ NGỌC LUÔNG Sức khỏe tốt 723
16 12A3 NGUYỄN THỊ LY LY Sâu răng, sức khỏe tốt 724
17 12A3 HỒ DƯƠNG NGỌC MẪN Viêm họng, sức khỏe tốt 725
18 12A3 XÍCH THỊ MẬN Sức khỏe tốt 726
19 12A3 TSẰN CHỒNG MÀNH Sức khỏe tốt 727
20 12A3 VÒNG SI MÚI Sâu răng, sức khỏe tốt 728
21 12A3 VÕ THÀNH NAM Sức khỏe tốt 729
22 12A3 CAO THỊ BẢO NGHI Sức khỏe tốt 730
23 12A3 ĐINH THỊ CẨM NHUNG Sâu răng, sức khỏe tốt 731
24 12A3 HỒ ANH PHỤNG Sức khỏe tốt 732
25 12A3 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Sức khỏe tốt 733
26 12A3 PHAN THANH SƠN Sức khỏe tốt 734
27 12A3 LƯ MINH SỬU Sức khỏe tốt 735
28 12A3 LÊ MAI NGUYÊN THẢO Viêm họng, sức khỏe tốt 736
29 12A3 NGUYỄN THỊ KIM THOA Sức khỏe tốt 737
30 12A3 PHẠM THỊ NGỌC THU Viêm họng, sức khỏe tốt 738
31 12A3 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH Cận thị, sức khỏe tốt 739
32 12A3 NGUYỄN PHẠM THỊ THẢO TRINH Viêm họng, sức khỏe tốt 740
33 12A3 LÊ NGUYỄN MINH TRUNG Sức khỏe tốt 741
34 12A3 NGUYỄN THỊ THU VÂN Sức khỏe tốt 742
35 12A3 VÕ DUY VIỆT Sức khỏe tốt 743
36 12A3 ĐẶNG ANH VĨNH Sâu răng, sức khỏe tốt 744
37 12A3 ĐẶNG ĐỨC VỌNG Sức khỏe tốt 745
38 12A3 HỒ THỊ NGỌC YẾN Cận thị, sức khỏe tốt 746
1 12A4 LƯ TUẤN ANH Viêm họng, sức khỏe tốt 747
2 12A4 HUỲNH THỊ KIM ANH Sức khỏe tốt 748
3 12A4 LÀI CHĂN BÌNH Cận thị, sức khỏe tốt 749
4 12A4 NGUYỄN HOÀNG  BẢO CHÂM Sức khỏe tốt 750
5 12A4 NGUYỄN LINH CHI Sức khỏe tốt 751
6 12A4 VŨ CHẤN CƯỜNG Sâu răng, sức khỏe tốt 752
7 12A4 LÌU SU DẾNH Viêm họng, sức khỏe tốt 753
8 12A4 ƯC NỮ MỸ DIỆU Sức khỏe tốt 754
9 12A4 THẰNG CỎNG DIN Sâu răng, sức khỏe tốt 755
10 12A4 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Sâu răng, sức khỏe tốt 756
11 12A4 TRẦN NGỌC MINH ĐÀI Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 757
12 12A4 BÙI THỊ HỒNG ĐÀO Sức khỏe tốt 758
13 12A4 DƯƠNG HIỂN ĐẠT Sức khỏe tốt 759
14 12A4 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP Sâu răng, sức khỏe tốt 760
15 12A4 VĂN NGỌC ĐIỆP Sức khỏe tốt 761
16 12A4 PHÙ THỊ NGỌC HẠNH Sức khỏe tốt 762
17 12A4 NGUYỄN THỊ HẢO Sức khỏe tốt 763
18 12A4 CHỀ MỸ HÒA Viêm họng, sức khỏe tốt 764
19 12A4 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 765
20 12A4 NGUYỄN ĐÌNH THIÊN Sức khỏe tốt 766
21 12A4 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Viêm họng, sức khỏe tốt 767
22 12A4 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Sức khỏe tốt 768
23 12A4 BÙI CHÍ NAM Viêm họng, sức khỏe tốt 769
24 12A4 NGUYỄN HOÀI NAM Sâu răng, sức khỏe tốt 770
25 12A4 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT Viêm họng hạt, sâu răng 771
26 12A4 NGUYỄN THỊ THU OANH Sức khỏe tốt 772
27 12A4 THỔ THỊ PHẤN Sức khỏe tốt 773
28 12A4 TẰNG SỒNG SIỀNG Sâu răng, sức khỏe tốt 774
29 12A4 LỤC ĐÌNH VŨ SƠN Sức khỏe tốt 775
30 12A4 DỤNG THỊ THOÁT Sâu răng, sức khỏe tốt 776
31 12A4 NGUYỄN SƠN THÔNG Sâu răng, sức khỏe tốt 777
32 12A4 NGUYỄN THỊ THÁI THƯ Sức khỏe tốt 778
33 12A4 LÊ ĐỖ MINH ANH THƯ Sức khỏe tốt 779
34 12A4 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 780
35 12A4 ĐÀNG THỊ NGỌC THÚY Sâu răng, sức khỏe tốt 781
36 12A4 ĐẶNG THỊ HỒNG THỦY Viêm họng, sức khỏe tốt 782
37 12A4 HUỲNH VĂN TUẤN Sức khỏe tốt 783
38 12A4 NGUYỄN VĂN TUẤN Sức khỏe tốt 784
39 12A4 HUỲNH MINH TUYẾN Sức khỏe tốt 785
40 12A4 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Sâu răng, sức khỏe tốt 786
1 12A5 TRẦN VĂN BẢO viêm họng 787
2 12A5 LỀNH CẢNH CHĂN sức khoẻ tốt, sâu răng 788
3 12A5 BÁ THỔ ANH CHẮNG cận 1.5 độ 789
4 12A5 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG sức khoẻ tốt 790
5 12A5 VÒNG THỊ DUNG sức khoẻ tốt 791
6 12A5 LƯ THỊ NGỌC GIÀU sức khoẻ tốt 792
7 12A5 CHÁU VĨNH HẠNH cận 2.5 độ 793
8 12A5 TRẦN THANH HUỆ sức khoẻ tốt 794
9 12A5 ĐẶNG NỮ NGỌC HƯƠNG sức khoẻ tốt 795
10 12A5 TIỀN THỊ KIM KHUÊ sức khoẻ tốt 796
11 12A5 HỒ ANH KIỆT sức khoẻ tốt 797
12 12A5 HUỲNH THỊ THANH LỊCH sức khoẻ tốt 798
13 12A5 LỶ NHỘC LÌN sức khoẻ tốt 799
14 12A5 ĐINH TẤN LINH sức khoẻ tốt 800
15 12A5 LỰU THỊ MỸ LINH sức khoẻ tốt 801
16 12A5 NGUYỄN TRẦN BÍCH LINH sức khoẻ tốt 802
17 12A5 NGUYỄN THỊ THANH MY viêm họng 803
18 12A5 LONG THỊ THU NGUYÊN sức khoẻ tốt 804
19 12A5 NGUYỄN THÀNH NHÂN sức khoẻ tốt 805
20 12A5 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG sức khoẻ tốt 806
21 12A5 TẠ NGỌC PHỤNG sức khoẻ tốt 807
22 12A5 TRƯƠNG THỊ NGỌC QUYÊN sức khoẻ tốt, sâu răng 808
23 12A5 NGUYỄN DUY THÀNH viêm họng, lang ben dưới 1/3 cơ thể 809
24 12A5 NGUYỄN THỊ NHƯ THÙY sức khoẻ tốt 810
25 12A5 TRẦN THỊ THANH THỦY cận 3.25 độ, viêm họng 811
26 12A5 HUỲNH NỮ LAM THUYÊN sức khoẻ tốt 812
27 12A5 XÍCH THỊ NGỌC TƯƠI sức khoẻ tốt 813
28 12A5 HỒ THỊ VÀNG viêm họng 814
29 12A5 LAI CHĂN VỂNH sức khoẻ tốt 815
30 12A5 VÕ THỊ KIM YẾN viêm họng, sâu răng 816
1 12A6 PHỒNG MŨN CHANH sức khoẻ tốt 817
2 12A6 LÊ MINH CHIẾN cận 1.5 độ 818
3 12A6 DỤNG HOÀNG sức khoẻ tốt 819
4 12A6 LƯ NỮ ĐIỀM ĐẢM sức khoẻ tốt 820
5 12A6 BÁ TRẦN XUÂN ĐÔNG sức khoẻ tốt 821
6 12A6 LÊ VIỄN ĐÔNG cận 2.25 độ 822
7 12A6 ĐẶNG NGỌC PHÚ HẢI sức khoẻ tốt 823
8 12A6 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG sức khoẻ tốt 824
9 12A6 NGUYỄN THỊ HẾT sức khoẻ tốt 825
10 12A6 LÂM QUANG HIẾU sức khoẻ tốt 826
11 12A6 HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN sức khoẻ tốt 827
12 12A6 LÊ HOÀNG ĐĂNG KHOA sức khoẻ tốt 828
13 12A6 NGUYỄN ANH KHOA sức khoẻ tốt 829
14 12A6 ĐÀNG VĂN KHÔI sức khoẻ tốt 830
15 12A6 NGUYỄN CÔNG MINH sức khoẻ tốt 831
16 12A6 NGUYỄN HỮU NGHĨA sức khoẻ tốt 832
17 12A6 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC sức khoẻ tốt 833
18 12A6 ĐOÀN THỊ MỸ NGỌC cận 2.25 độ 834
19 12A6 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT sức khoẻ tốt 835
20 12A6 KIM THỊ THU NIỆM sức khoẻ tốt 836
21 12A6 DỤNG HỮU BÌNH viêm họng 837
22 12A6 NÔNG QUANG PHÚC cận 1 độ 838
23 12A6 HUỲNH VĂN QUANG viêm da mũ 839
24 12A6 TIỀN THỊ ÁI SƯƠNG sức khoẻ tốt 840
25 12A6 ỨC LƯ NGỌC TRÂM cận 3.5 độ 841
26 12A6 TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂM sức khoẻ tốt 842
27 12A6 NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦM sức khoẻ tốt 843
28 12A6 ĐẶNG THỊ TRINH sức khoẻ tốt 844
29 12A6 ĐẶNG VĂN NỮ TRƯNG sức khoẻ tốt 845
30 12A6 TRẦN QUỐC TRƯƠNG sức khoẻ tốt 846
31 12A6 VÒNG XUÂN TRƯỜNG sức khoẻ tốt 847
1 12A7 BÙI THỊ KIM ANH sức khoẻ tốt, sâu răng 848
2 12A7 VĂN NGỌC BẨU sức khoẻ tốt 849
3 12A7 VĂN NGỌC CƯỜNG sức khoẻ tốt 850
4 12A7 THỔ HOÀNG DINH sức khoẻ tốt 851
5 12A7 LÝ VĂN sức khoẻ tốt 852
6 12A7 BÙI THỊ XUÂN ĐIỀU sức khoẻ tốt, sâu răng 853
7 12A7 ĐẶNG MAI ĐÌNH cận 0.75 độ 854
8 12A7 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG sức khoẻ tốt, sâu răng 855
9 12A7 HUỲNH HẢI HIỀN sức khoẻ tốt, sâu răng 856
10 12A7 THANH NỮ NGỌC HUYỀN sức khoẻ tốt 857
11 12A7 BÁ NỮ TRUNG KIÊN sức khoẻ tốt, sâu răng 858
12 12A7 ƯC SỸ LÂM sức khoẻ tốt 859
13 12A7 PHẠM THỊ LINH viêm họng, sâu răng 860
14 12A7 NGUYỄN VŨ LỘC sức khoẻ tốt 861
15 12A7 HOÀNG THỊ MỸ LUÂN viêm họng 862
16 12A7 TRẦN NGUYỄN NGÔN LUẬN sức khoẻ tốt 863
17 12A7 TRỊNH NGUYỄN NGỌC viêm họng 864
18 12A7 PHỒNG SÂU PHÓN sức khoẻ tốt 865
19 12A7 NGUYỄN HẢI QUANG sức khoẻ tốt 866
20 12A7 NGUYỄN THỊ SƯƠNG sức khoẻ tốt, sâu răng 867
21 12A7 VÕ MINH TẤN sức khoẻ tốt, sâu răng 868
22 12A7 LÊ VĂN THÁI sức khoẻ tốt, viêm họng 869
23 12A7 NGUYỄN HUỲNH NỮ THẮM sức khoẻ tốt 870
24 12A7 BÁ THỊ MỘNG THÀNH viêm họng 871
25 12A7 TRẦN THỊ HỒNG THẢO viêm họng, sâu răng 872
26 12A7 DỤNG THỊ BÍCH THIỆN sức khoẻ tốt 873
27 12A7 LÊ QUỐC THIỆU viêm họng 874
28 12A7 ĐOÀN NGUYỄN QUỐC THỊNH sức khoẻ tốt 875
29 12A7 DƯƠNG ANH THƯ sức khoẻ tốt, sâu răng 876
30 12A7 TRẦN NHƯ THUỶ viêm họng 877
31 12A7 HOÀNG MINH TIẾN sức khoẻ tốt 878
32 12A7 BÁ NỮ HỒNG TÍNH sức khoẻ tốt, sâu răng 879
33 12A7 LÊ XUÂN TÍNH sức khoẻ tốt 880
34 12A7 THANH THỊ TRANG viêm họng 881
35 12A7 ĐẶNG THỊ BÍCH TRIỆU sức khoẻ tốt, sâu răng 882
36 12A7 TRẦN NGỌC TRUNG cận 2 độ - 1.75 độ 883
37 12A7 VÒNG CÁ sức khoẻ tốt 884
38 12A7 NGUYỄN THỊ YẾN XƯƠNG sức khoẻ tốt, sâu răng 885
1 12A8 PHỒNG ĐẠT AN Sức khỏe tốt 886
2 12A8 NGUYỄN NỮ ÁI ÂN Sức khỏe tốt 887
3 12A8 NGUYỄN NGỌC KIỀU ANH Sâu răng, sức khỏe tốt 888
4 12A8 TÔ NGUYỄN ANH BẢO Sức khỏe tốt 889
5 12A8 TIỀN THÁI CHÂU Sức khỏe tốt 890
6 12A8 VÒNG CÁ CHỐNG Sức khỏe tốt 891
7 12A8 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 892
8 12A8 ỪNG PHU Sức khỏe tốt 893
9 12A8 NGUYỄN THỊ HOA Sức khỏe tốt 894
10 12A8 TIỀN THỊ HƯƠNG Viêm họng, sức khỏe tốt 895
11 12A8 ĐỒNG THANH LIÊM Sức khỏe tốt 896
12 12A8 CAO THỊ MỸ LINH Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 897
13 12A8 DỤNG LỮ HỒNG LINH Sức khỏe tốt 898
14 12A8 HỒ MỸ LINH Sức khỏe tốt 899
15 12A8 XÍCH VĂN LUẬN Sâu răng, sức khỏe tốt 900
16 12A8 VƯƠNG THỊ MAI Sâu răng, sức khỏe tốt 901
17 12A8 PHỒNG NGỌC MẬN Cận thị, sức khỏe tốt 902
18 12A8 NGUYỄN THỊ NHANH Sâu răng, sức khỏe tốt 903
19 12A8 TẠ THỊ MỸ NHI Sâu răng, sức khỏe tốt 904
20 12A8 LỤC THỊ UYẾN NHI Sức khỏe tốt 905
21 12A8 VÒNG VẦN PHAT Cận thị, sức khỏe tốt 906
22 12A8 ĐẶNG NỮ ANH SƯƠNG Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 907
23 12A8 ĐINH THỊ THANH THANH Sức khỏe tốt 908
24 12A8 THỔ THỊ PHƯƠNG THẢO Sức khỏe tốt 909
25 12A8 ĐƠN THỊ MAI THI Cận thị, sức khỏe tốt 910
26 12A8 NGUYỄN NGỌC THIỆN Sức khỏe tốt 911
27 12A8 LÊ TRẦN MỸ THU Sức khỏe tốt 912
28 12A8 TRỊNH THỊ THUẬN Sức khỏe tốt 913
29 12A8 ƯC CHIẾN THUẬT Viêm họng, sức khỏe tốt 914
30 12A8 MAI THANH THÚY Cận thị, sức khỏe tốt 915
31 12A8 NGUYỄN THỊ THU THỦY Sức khỏe tốt 916
32 12A8 HUỲNH NGỌC TRANG Sức khỏe tốt 917
33 12A8 NÔNG VĂN TUẤN Cận thị, sức khỏe tốt 918
34 12A8 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Cận thị, sức khỏe tốt 919
35 12A8 ĐẶNG THỊ XIỆN Sâu răng, sức khỏe tốt 920
1 12A9 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Cận thị, sức khỏe tốt 921
2 12A9 LÂM TRUNG CHẤN Cận thị, sức khỏe tốt 922
3 12A9 LÊ DIỆU THÙY DƯƠNG Sức khỏe tốt 923
4 12A9 MINH TRÍ ĐỘ TD: Bệnh lý Tim mạch. Đề nghị chụp XQ tim phổi, siêu âm tim. Đo ECG 924
5 12A9 BÙI THỊ BÍCH HỒNG Sâu răng, sức khỏe tốt 925
6 12A9 NGÔ THỊ THU HƯƠNG Sức khỏe tốt 926
7 12A9 DỤNG TRUNG HỮU Viêm họng, sức khỏe tốt 927
8 12A9 NGUYỄN DUY KHẢI Cận thị, sức khỏe tốt 928
9 12A9 ĐINH THÀNH NAM Cận thị, sức khỏe tốt 929
10 12A9 LÊ THỊ THANH NGÂN Sức khỏe tốt 930
11 12A9 ĐẶNG TIÊN PHÚ Sức khỏe tốt 931
12 12A9 TRẦN NGUYÊN PHÚC Cận thị, sức khỏe tốt 932
13 12A9 NGUYỄN THỊ BÌNH PHƯỚC Sức khỏe tốt 933
14 12A9 NGUYỄN CÔNG SANH Sức khỏe tốt 934
15 12A9 NGUYỄN LAM THANH Cận thị, sức khỏe tốt 935
16 12A9 CHÂU VĂN THÀNH Cận thị, sức khỏe tốt 936
17 12A9 NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO Sức khỏe tốt 937
18 12A9 CAO HOÀI THIỆN Sức khỏe tốt 938
19 12A9 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN Sức khỏe tốt 939
20 12A9 DỤNG NGUYỄN XUÂN THƯ Cận thị, sức khỏe tốt 940
21 12A9 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Sức khỏe tốt 941
22 12A9 ĐƠN THỊ NGỌC TRÂM Cận thị, sức khỏe tốt 942
23 12A9 NGUYỄN THỊ MAI TRINH Cận thị, viêm họng, sâu răng 943
24 12A9 ĐÀNG VĂN TUẤN Sức khỏe tốt 944
25 12A9 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Sức khỏe tốt 945
26 12A9 NGUYỄN DUY BÍCH VÂN Viêm họng, sâu răng, sức khỏe tốt 946
27 12A9 VÕ NGUYÊN VẤN Sức khỏe tốt 947
28 12A9 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Sức khỏe tốt 948
29 12A9 NGUYỄN TRẦN TƯỜNG VI Sâu răng, sức khỏe tốt 949
30 12A9 HUỲNH THỊ NGỌC VỮNG Sức khỏe tốt 950
31 12A9 NGUYỄN AI VY Sức khỏe tốt 951
1 12A10 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Sức khỏe tốt 952
2 12A10 VÒNG CÁ CHANH Sức khỏe tốt 953
3 12A10 HUỲNH QUỐC CƯỜNG Sức khỏe tốt 954
4 12A10 VÒNG DÙNG DẬU Sâu răng, sức khỏe tốt 955
5 12A10 ỪNG CUNG HẮN Viêm da 956
6 12A10 CHỀNH VÀY HẾNH Sâu răng, sức khỏe tốt 957
7 12A10 NGUYỄN LÊ THU HIỀN Sâu răng, sức khỏe tốt 958
8 12A10 NGUYỄN PHI LONG Sức khỏe tốt 959
9 12A10 TSẰN XÌN MẰN Viêm họng, sức khỏe tốt 960
10 12A10 GỊP VÀ MÙI Sức khỏe tốt 961
11 12A10 MAI THỊ HỒNG NGA Sức khỏe tốt 962
12 12A10 LÊ THIỆN NHÂN Sức khỏe tốt 963
13 12A10 LÊ HOÀI NHÂN Sức khỏe tốt 964
14 12A10 PHẠM THỊ XUÂN NHỊ Sâu răng, sức khỏe tốt 965
15 12A10 ĐẶNG NỮ MỸ NHƯ Viêm da dị ứng 966
16 12A10 MINH KIM THỊ CẨM NHUNG Sức khỏe tốt 967
17 12A10 ĐOÀN TIÊN PHONG Sức khỏe tốt 968
18 12A10 BÙI THỊ Ý PHƯƠNG Sức khỏe tốt 969
19 12A10 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG Sức khỏe tốt 970
20 12A10 TRẦN THỊ HỒNG QUANH Sức khỏe tốt 971
21 12A10 HOÀNG VỂNH QUYỀN Sức khỏe tốt 972
22 12A10 NGUYỄN PHÁT TÀI Sức khỏe tốt 973
23 12A10 NGUYỄN VĂN VÕ KHÁN THIÊN Sâu răng, sức khỏe tốt 974
24 12A10 NGUYỄN QUÝ THẠCH THIÊN Sức khỏe tốt 975
25 12A10 TRẦN THANH THIỆN Sức khỏe tốt 976
26 12A10 LÃ NGỌC THỦY Viêm họng, sức khỏe tốt 977
27 12A10 ĐINH CÔNG TOÀN Sâu răng, sức khỏe tốt 978
28 12A10 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG Cận thị, sức khỏe tốt 979
29 12A10 BẢO TRANG Sức khỏe tốt 980
30 12A10 NGUYỄN DUY TRÍ Sức khỏe tốt 981
31 12A10 LƯ NỮ TRĂM TRIỆU Sức khỏe tốt 982
32 12A10 DỤNG TRỌNG Sức khỏe tốt 983
33 12A10 NGUYỄN HOÀNG TUẤN Sức khỏe tốt 984
34 12A10 TRƯƠNG TRỌNG HOÀNG TUẤN Sức khỏe tốt 985
35 12A10 BÙI LỮ HƯƠNG VI Sức khỏe tốt 986
36 12A10 DỤNG THỊ XUÂN Sâu răng, sức khỏe tốt 987
1 12A11 LONG THỊ BAI Sức khỏe tốt 988
2 12A11 THANH THỊ BỀN Sức khỏe tốt 989
3 12A11 LÊ THỊ KIM CHANH Viêm họng, sức khỏe tốt 990
4 12A11 THANH THỦY MINH CHÍNH Sâu răng, sức khỏe tốt 991
5 12A11 ĐÀNG LONG DIỄM Sức khỏe tốt 992
6 12A11 TRẦN TIẾN DŨNG Sức khỏe tốt 993
7 12A11 ĐỖ THỊ KIỀU HOA Sức khỏe tốt 994
8 12A11 HỒ NHỘC IN Sức khỏe tốt 995
9 12A11 HÍN VÀ KÍU Sâu răng, sức khỏe tốt 996
10 12A11 ĐINH NGUYỄN NGỌC LAN Cận thị, sâu răng, sức khỏe tốt 997
11 12A11 HUỲNH THỊ NGỌC LIÊN Sức khỏe tốt 998
12 12A11 PHẠM NGỌC LINH Sức khỏe tốt 999
13 12A11 TRẦN THỊ KIM LOAN Sức khỏe tốt 1000
14 12A11 HUỲNH THỊ LƯU LUYẾN Sâu răng, sức khỏe tốt 1001
15 12A11 LƯ VĂN NHIỀU Sức khỏe tốt 1002
16 12A11 HỒ TẮC NHÌN Sức khỏe tốt 1003
17 12A11 DƯƠNG THỊ BÍCH NHƯ Cận thị, sức khỏe tốt 1004
18 12A11 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Cận thị, Viêm Amidal 1005
19 12A11 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG Sức khỏe tốt 1006
20 12A11 NGUYỄN THỊ THANH NHUNG Sâu răng, sức khỏe tốt 1007
21 12A11 NGUYỄN THỊ KIM PHÚ Sức khỏe tốt 1008
22 12A11 ĐÀO VĂN PHƯƠNG Sức khỏe tốt 1009
23 12A11 NGUYỄN NGỌC SANG Sức khỏe tốt 1010
24 12A11 DỤNG HUY THIÊN Sức khỏe tốt 1011
25 12A11 HUỲNH NGUYÊN ANH THƯ Sâu răng, sức khỏe tốt 1012
26 12A11 NGUYỄN THIỆN THUẬT Sức khỏe tốt 1013
27 12A11 NGUYỄN NGỌC TIẾN Sức khỏe tốt 1014
28 12A11 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG Sức khỏe tốt 1015
29 12A11 LÂM THỊ TRANG Sức khỏe tốt 1016
30 12A11 HUỲNH NGỌC BẢO TRIỀU Cận thị, sức khỏe tốt 1017
31 12A11 TÔN THỊ NGỌC TRINH Sâu răng, sức khỏe tốt 1018
32 12A11 LÝ NỮ NGỌC TÚ TRINH Sức khỏe tốt 1019
33 12A11 VÕ THỊ KIỀU TRINH Cận thị, sức khỏe tốt 1020
34 12A11 TRẦN THANH TRỌNG Cận thị, sức khỏe tốt 1021
35 12A11 NGUYỄN QUỐC TUẤN Sâu răng, sức khỏe tốt 1022
36 12A11 LƯ VĂN TUẤN Sức khỏe tốt 1023
37 12A11 KIM LƯ SĨ TUẤN Sức khỏe tốt 1024
38 12A11 NGUYỄN THỊ TUYỀN Sâu răng, sức khỏe tốt 1025
39 12A11 HOÀNG QUỲNH UYỂN Sức khỏe tốt 1026
1 12A12 BÙI LI DU Sức khỏe tốt 1027
2 12A12 ĐẶNG VĂN Viêm họng, sức khỏe tốt 1028
3 12A12 NGUYỄN THỊ THANH DUNG Cận thị, sức khỏe tốt 1029
4 12A12 TRẦN NGỌC MỸ HÂN Cận thị, viêm họng, sức khỏe tốt 1030
5 12A12 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG HẠNH Sức khỏe tốt 1031
6 12A12 NGUYỄN THỊ HẢO Sức khỏe tốt 1032
7 12A12 LÊ THỊ THANH HIỆP Sức khỏe tốt 1033
8 12A12 LÊ MINH HIẾU Sức khỏe tốt 1034
10 12A12 TRẦN VĨNH IN Cận thị, sức khỏe tốt 1035
11 12A12 VĂN BÃO KHA Sức khỏe tốt 1036
12 12A12 LÊ MAI KHANH Sức khỏe tốt 1037
13 12A12 CHƯỚNG COC LINH Sức khỏe tốt 1038
14 12A12 TẰNG PUI LÌNH Sức khỏe tốt 1039
15 12A12 LƯƠNG TRỌNG NGHĨA Sức khỏe tốt 1040
16 12A12 TẠ NGỌC NHẬT Sức khỏe tốt 1041
17 12A12 CHƯỚNG CHÁNH NHÌ Sức khỏe tốt 1042
18 12A12 PHÙNG THỊ HIỀN NHƯ Sức khỏe tốt 1043
19 12A12 NGUYỄN THỊ KIM OANH Sức khỏe tốt 1044
20 12A12 VÕ THỊ HỒNG PHẤN Sức khỏe tốt 1045
21 12A12 NGUYỄN PHI Sức khỏe tốt 1046
22 12A12 TRẦN THẾ PHƯƠNG Cận thị, sức khỏe tốt 1047
23 12A12 HỒ LÂM QUANG Cận thị, viêm họng, sức khỏe tốt 1048
24 12A12 VĂN TRÌNH THỊ SAM SUNG Sức khỏe tốt 1049
25 12A12 HUỲNH MINH TÁNH Sức khỏe tốt 1050
26 12A12 TẠ NỮ NGỌC THÂN Sức khỏe tốt 1051
27 12A12 HOÀNG THỊ THÀNH Cận thị, sâu răng, sức khỏe tốt 1052
28 12A12 TRẦN THỌ Cận thị, sức khỏe tốt 1053
29 12A12 BÁ VĂN ANH THỎA Sâu răng, sức khỏe tốt 1054
30 12A12 HUỲNH THỊ MINH THƯ Sức khỏe tốt 1055
31 12A12 HUỲNH THANH THÚY Sâu răng, sức khỏe tốt 1056
32 12A12 NGUYỄN THỊ THU THỦY Sức khỏe tốt 1057
33 12A12 VĂN NỮ KIỀU TIÊN Sâu răng, sức khỏe tốt 1058
34 12A12 PHƯƠNG TIẾN Sức khỏe tốt 1059
36 12A12 HỒ MINH TUẤN Cận thị, sức khỏe tốt 1060
37 12A12 LÂM NGUYỄN QUANG TUẤN Sức khỏe tốt 1061
38 12A12 NGUYỄN VĂN TUẤN Sâu răng, sức khỏe tốt 1062
39 12A12 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Sức khỏe tốt 1063
40 12A12 TCHÌNG QUỐC VỸ Sức khỏe tốt 1064
1 12A13 LÂM LINH CHI Sức khỏe tốt 1065
2 12A13 TRẦN NGUYỄN NGỌC DIỄM Cận thị, sức khỏe tốt 1066
3 12A13 PHAN THỊ DUNG Viêm họng, sức khỏe tốt 1067
4 12A13 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Cận thị, sức khỏe tốt 1068
5 12A13 NGUYỄN LỮ TẤN ĐẠT Sức khỏe tốt 1069
6 12A13 ĐẶNG MAI ĐẾN Sâu răng, sức khỏe tốt 1070
7 12A13 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỨC Cận thị, sức khỏe tốt 1071
8 12A13 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN Viêm họng, sức khỏe tốt 1072
9 12A13 VÕ THỊ NGỌC HOA Sức khỏe tốt 1073
10 12A13 VÕ THỊ THANH HOA Sức khỏe tốt 1074
11 12A13 TƯỜNG DUY HOÀNG Sức khỏe tốt 1075
12 12A13 LÊ THỊ KIM HƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 1076
13 12A13 QUÁCH THỊ XUÂN HƯƠNG Sức khỏe tốt 1077
14 12A13 LÊ THỊ HƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 1078
15 12A13 LƯ NỮ MAI KHANH Sức khỏe tốt 1079
16 12A13 VĂN THỊ MỸ KHIẾU Sâu răng, sức khỏe tốt 1080
17 12A13 PHAN THỊ BÍCH KIỀU Viêm họng, sức khỏe tốt 1081
18 12A13 MAI TÙNG LÂM Cận thị, sức khỏe tốt 1082
19 12A13 NGUYỄN THỊ NGỌC LẮM Sức khỏe tốt 1083
20 12A13 ĐÀO VĂN LIỀN Sức khỏe tốt 1084
21 12A13 NGUYỄN TRUNG NHÂN Sức khỏe tốt 1085
22 12A13 ĐẶNG THỊ NƯƠNG Sâu răng, sức khỏe tốt 1086
23 12A13 DỤNG HOÀI PHONG Sức khỏe tốt 1087
24 12A13 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG Sức khỏe tốt 1088
25 12A13 ĐỖ THỊ THUÝ SANG Sức khỏe tốt 1089
26 12A13 ĐẶNG THỊ NGỌC THỪA Sâu răng, sức khỏe tốt 1090
27 12A13 HỒ  KIM THỦY Sức khỏe tốt 1091
28 12A13 VŨ NHẬT ĐÀM TIÊN Sức khỏe tốt 1092
29 12A13 THỔ XUÂN TIẾN Sức khỏe tốt 1093
30 12A13 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN ANH TRÂM Sức khỏe tốt 1094
31 12A13 NGUYỄN KHÁNH TRÂN Sức khỏe tốt 1095
32 12A13 PHAN THÀNH TRUNG Sức khỏe tốt 1096
33 12A13 KINH VĂN TRUYỀN Sức khỏe tốt 1097
34 12A13 ĐỖ SĨ TƯỜNG Sức khỏe tốt 1098
35 12A13 BÁ THỊ NGỌC TUYẾT Cận thị, sức khỏe tốt 1099
36 12A13 PHAN HỮU VINH Sức khỏe tốt 1100
37 12A13 MAI THỊ XUÂN VUI Sức khỏe tốt 1101
38 12A13 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Sức khỏe tốt 1102
39 12A13 NGUYỄN THỊ XUÂN Sức khỏe tốt 1103
1 12A14 TRẦN THỊ HỒNG BÔNG Sức khỏe tốt 1104
2 12A14 TRẦN HOÀNG CẢNH Sức khỏe tốt 1105
3 12A14 HUỲNH NGỌC MỸ DUNG Sâu răng, sức khỏe tốt 1106
4 12A14 VĂN THÁI DUYÊN Cận thị, sức khỏe tốt 1107
5 12A14 VÕ ANH KHOA Sức khỏe tốt 1108
6 12A14 PHAN ANH KIỆT Sức khỏe tốt 1109
7 12A14 TRẦN XUÂN KIỆT Sức khỏe tốt 1110
8 12A14 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN Sức khỏe tốt 1111
9 12A14 LÊ THỊ MỸ LINH Sức khỏe tốt 1112
10 12A14 NGUYỄN THỊ KIM LOAN Sức khỏe tốt 1113
11 12A14 TIỀN THỊ KIM LUÂN Viêm Amidal 1114
12 12A14 LÊ THỊ HỒNG NGỌC Cận thị, sâu răng, sức khỏe tốt 1115
13 12A14 TIỀN THỊ HỒNG NGỌC