Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 21  Lượt truy cập: 261538
Liên kết website
Liên kết
Tổ Văn Phòng
THÔNG BÁO NỘP VĂN BẰNG

Ngày cập nhật: 27-12-2014 04:48 PM

Thông báo khối 11 nộp văn bằng

<p>&nbsp;<b style="text-align: center;"><u><span style="font-size:16.0pt">TH&Ocirc;NG B&Aacute;O:</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GVCN khối 11 thu bằng THCS để kẹp v&agrave;o học bạ, chuẩn bị cho đợt trường kiểm tra&nbsp; giữa kỳ năm học 2014-2015.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:16.0pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VĂN PH&Ograve;NG.&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p>

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  GIỚI THIỆU SÁCH 22/12 (12-12-2014)
  bài (12-12-2014)
  KHÁM SỨC KHỎE (02-12-2014)
  THÔNG BÁO KẾ TOÁN (19-11-2014)
  Cảm nghĩ ngày 20/11 (14-11-2014)
  GÓC THƯ VIỆN TRƯỜNG (07-11-2014)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/