Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 13  Lượt truy cập: 261530
Liên kết website
Liên kết
Tổ Sử
Phân tích CMT8 làThời cơ ngàn năm có một”

Ngày cập nhật: 17-09-2017 03:12 PM

Đảng ta nhanh chóng kịp thời chớp lấy thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trước khi quân Đồng minh (Anh, Pháp, Tưởng) vào giải giáp quân Nhật, nhờ đó tổng khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng thắng lợi và ít đổ máu

Phân tích CMT8 làThời cơ ngàn năm có một

- Chưa có lúc nào như lúc này, nước ta hội đủ những điều kiện thuận lợi tiến hành tổng khởi nghĩa

-Thời cơ cách mạng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn từ khi Nhật đầu hàng quân đồng minh đến trước khi quân đồng minh vào giải giáp quân Nhật.

-Đảng ta nhanh chóng kịp thời chớp lấy thời cơ phát động tổng khởi nghĩa trước khi quân Đồng minh (Anh, Pháp, Tưởng) vào giải giáp quân Nhật, nhờ đó tổng khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng thắng lợi và ít đổ máu.

 

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Võ Thị Thắng (15-10-2017)
  CẢM NHẬN VỀ BÁC (17-05-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/