Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 45  Lượt truy cập: 261597
Liên kết website
Liên kết
Tổ GDCD
Ngày Quốc tế Phòng chống tham nhũng 9-12: Việt Nam tích cực ngăn chặn tham nhũng thông qua cam kết quốc tế

Ngày cập nhật: 10-12-2017 09:37 AM

Tham nhũng hiện đã xuất hiện tại khắp các quốc gia trên thế giới. Vấn nạn này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên toàn cầu, đặc biệt là dân nghèo ở các nước đang phát triển. Ngày 9-12 hàng năm đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là “Ngày Quốc tế Phòng chống tham nhũng”. Tại Việt Nam, công tác phòng chống tham nhũng luôn luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm cùng với các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia để đẩy lùi nạn tham nhũng.

             Ngày 31-10-2003 Công ước Liên hợp quốc về Phòng chống tham nhũng (PCTN) đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14-12-2005. Công ước được phê chuẩn bởi hơn 2/3 tổng số 192 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc. Thực tế cho thấy, tham nhũng ảnh hưởng nhiều nhất tới người nghèo. Các Chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức phi Chính phủ, phương tiện truyền thông và nhân dân trên toàn thế giới đang liên kết đấu tranh chống lại tham nhũng.

            Ngày 30-6-2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về PCTN và có hiệu lực từ ngày 18-9-2009 dựa trên căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng bao gồm 53 hoạt động chính về tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng và nội dung Công ước, nội luật hóa các quy định để đáp ứng yêu cầu của Công ước. Tháng 11-2010, tại hội thảo xây dựng, hoàn chỉnh văn bản quy định chế độ báo cáo công tác PCTN và hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham nhũng và công tác PCTN, đánh giá sau 3 năm triển khai, Thanh tra chính phủ đã khẳng định, công tác PCTN đã có chuyển biến rõ rệt so với giai đoạn trước.

            Nhận định về công tác PCTN tại Việt Nam kể từ khi thực hiện Công ước Liên hợp quốc về PCTN, ông Rolf Bergman Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam đã đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 cũng như bắt đầu một số hoạt động rất quan trọng trong việc soạn thảo Luật Tiếp cận thông tin và việc tổ chức thành công Ngày sáng tạo Việt Nam năm 2009 với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”. Theo đánh giá của Đại sứ Vương quốc Thụy Điển, Chính phủ Việt Nam đã coi tham nhũng là vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự, tích cực ngăn chặn tham nhũng thông qua các cam kết quốc tế và xây dựng các chính sách quốc gia và luật pháp.

            Có thể khẳng định, trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động vào các hoạt động hợp tác đa phương trong khu vực và quốc tế, nhất là trong lĩnh vực PCTN. Hoạt động hợp tác đa phương đã đạt nhiều hiệu quả, kết quả rõ rệt, ứng dụng trong thực tiễn, bước đầu góp phần thiết thực tăng cường hiệu quả công tác của TTCP, tăng cường vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

(Thanh Nguyệt)

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  DANH NGÔN VỀ CÁI ĐẸP (28-10-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/