Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 44  Lượt truy cập: 229409
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngoại Ngữ
Tên các lễ hội, kỳ nghỉ trong tiếng Anh

Ngày cập nhật: 01-10-2017 10:13 AM

Trong bài viết này, cô xin gửi các em bộ từ vựng tiếng Anh về các lễ hội khác nhau trên thế giới và ở Việt Nam

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Bài tập về đảo ngữ (05-03-2018)
  Reported with Gerund (06-01-2018)
  Bài tập về mạo từ (06-12-2017)
  MODEL IN PASSIVE (21-05-2017)
  CHUYÊN ĐỀ COMPARISON (21-05-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/