Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 43  Lượt truy cập: 229408
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngoại Ngữ
Lý thuyết và bài tập Mệnh đề quan hệ

Ngày cập nhật: 04-11-2017 05:00 PM

bài viết nhầm giúp các em hệ thống lại kiến thức về Mệnh đề quan hệ và có khả năng sử dụng đúng đại từ quan hệ để nối 2 câu có mối quan hệ.

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Bài tập về đảo ngữ (05-03-2018)
  Reported with Gerund (06-01-2018)
  Bài tập về mạo từ (06-12-2017)
  MODEL IN PASSIVE (21-05-2017)
  CHUYÊN ĐỀ COMPARISON (21-05-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/