Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 39  Lượt truy cập: 261556
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngoại Ngữ
Bài tập về mạo từ

Ngày cập nhật: 06-12-2017 10:34 PM

Bài viết nhằm giúp các em hiểu sâu hơn về mạo từ (a/an/the) và có thể dùng đúng mạo từ trong câu.

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Bài tập về đảo ngữ (05-03-2018)
  Reported with Gerund (06-01-2018)
  MODEL IN PASSIVE (21-05-2017)
  CHUYÊN ĐỀ COMPARISON (21-05-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/