Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 26  Lượt truy cập: 261543
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngoại Ngữ
Bài tập về nội động từ (intransitive V) và ngoai động từ (transitive V)

Ngày cập nhật: 05-01-2018 10:26 PM

Bài tập nhằm giúp học sinh phân biệt được 2 loại động từ để có thể áp dụng đúng khi làm dạng bài tập chuyển sang câu bị động.

 

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Bài tập về đảo ngữ (05-03-2018)
  Reported with Gerund (06-01-2018)
  Bài tập về mạo từ (06-12-2017)
  MODEL IN PASSIVE (21-05-2017)
  CHUYÊN ĐỀ COMPARISON (21-05-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/