Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 5  Lượt truy cập: 244221
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngoại Ngữ
Phân biệt CAN/COULD và BE ABLE TO

Ngày cập nhật: 02-03-2018 06:19 AM

Bài viết nhằm giúp các em hiểu được sự khác nhau của Could và Be able to để có thể áp dụng thực hành tốt.

 

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Bài tập về đảo ngữ (05-03-2018)
  Reported with Gerund (06-01-2018)
  Bài tập về mạo từ (06-12-2017)
  MODEL IN PASSIVE (21-05-2017)
  CHUYÊN ĐỀ COMPARISON (21-05-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/