Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 8  Lượt truy cập: 244224
Liên kết website
Liên kết
Tổ Ngoại Ngữ
Bài tập về đảo ngữ

Ngày cập nhật: 05-03-2018 05:13 PM

Bài viết nhằm giúp các em biết cách viết câu nhấn mạnh dùng cấu trúc đảo ngữ

 

Bản để in Bản in  Về trang đầu  Về trang đầu  THÔNG TIN CÙNG LOẠI KHÁC:

  Reported with Gerund (06-01-2018)
  Bài tập về mạo từ (06-12-2017)
  MODEL IN PASSIVE (21-05-2017)
  CHUYÊN ĐỀ COMPARISON (21-05-2017)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/