Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 80  Lượt truy cập: 104425
Liên kết website
Liên kết
TỔ CHUYÊN MÔN » TỔ TIN
Ma trận đề kiểm tra học kỳ I khối 12 năm học 2017 - 2018

Ma trận kiểm tra 1 tiết khối 12 học kỳ I năm học 2017 - 2018

Đây là một số hàm thông dụng thường dùng trong excel.

Đây là phân phối chương trình mới môn tin nghề của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018

Một số bài tập thực hành tin nghề phổ thông.

Bài tập tệp 
 
 
 
 
 
Trang: 
/