Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 88  Lượt truy cập: 104433
Liên kết website
Liên kết
TỔ CHUYÊN MÔN » TỔ NGOẠI NGỮ
Bài viết nhằm giúp các em hiểu sâu hơn về mạo từ (a/an/the) và có thể dùng đúng mạo từ trong câu.

bài viết nhầm giúp các em hệ thống lại kiến thức về Mệnh đề quan hệ và có khả năng sử dụng đúng đại từ quan hệ để nối 2 câu có mối quan hệ.

Bài tập được biên soạn nhằm giúp các em hệ thống lại và nắm vững kiến thức bài đã học

Trong bài viết này, cô xin gửi các em bộ từ vựng tiếng Anh về các lễ hội khác nhau trên thế giới và ở Việt Nam

một số câu bài tập cần thiết


MODEL IN PASSIVE (21/05/2017)
Bài của cô Giang Tuyên 
 
 
 
 
 
Trang: 
/