Đăng nhập
Đăng nhập
Thông báo mới
Xem tất cả thông báo
Tổ chuyên môn - Nghiệp vụ
Thông tin hữu ích
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Dự báo thời tiết
Số online: 80  Lượt truy cập: 243723
Liên kết website
Liên kết
TỔ CHUYÊN MÔN » TỔ NGOẠI NGỮ
Bài viết nhằm giúp các em biết cách viết câu nhấn mạnh dùng cấu trúc đảo ngữ

Bài viết nhằm giúp các em hiểu được sự khác nhau của Could và Be able to để có thể áp dụng thực hành tốt.

bài tập nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thứ ba bài 9+10+11 để ôn tập cho kiểm tra 1 tiết


Reported with Gerund (06/01/2018)
Bài tập nhằm giúp các em có thể áp dụng sử dụng đúng câu tường thuật với động từ tường thuật được theo sau bởi một động từ khác có đuôi-ing.

Bài tập nhằm giúp học sinh phân biệt được 2 loại động từ để có thể áp dụng đúng khi làm dạng bài tập chuyển sang câu bị động.

Bài viết nhằm giúp các em hiểu sâu hơn về mạo từ (a/an/the) và có thể dùng đúng mạo từ trong câu. 
 
 
 
 
 
Trang: 
/